Papper med siffor som täcker en del av en vit miniräknare med svarta knapparFinansinspektionen avstyrker förslaget om riskskatt. Även Finansförbundet sågar förslaget och menar att det kan leda till att företag och personer vänder sig till den delen av finanssektorn som är mindre reglerad. Foto: wrangler/Shutterstock.com

Banknyheter

Regeringens förslag om införandet av en så kallad riskskatt på banker avslås av Finansinspektionen. Samtidigt varnar Finansförbundet för att den föreslagna riskskatten kan riskera tusentals arbeten i sektorn, skriver SvD Näringsliv.

Finansinspektionen har avslagit regerings förslag om riskskatt på grund av att det finns oklarheter och brister i utformningen. Finansinspektionen anser att bankernas skulder i absoluta tal är ett dåligt mått på risken när det gäller bankernas verksamhet. Dessutom finns det oklarheter i vad som räknas bankernas skulder.

Finansinspektionen ser hellre att det finns andra styrmedel som ska användas för att hantera risker och kostnader för en finansiell stabilitet, till exempel kapitalkrav.

Bättre med högre kapitalkrav än riskskatt

Högre kapitalkrav kan till exempel leda till ökade kostnader för bankerna precis som en riskskatt. Samtidigt bidrar det till en finansiell stabilitet jämfört med en riskskatt, både genom större motståndskraft och att det ger bankerna en tydligare motivation att hålla riskerna under kontroll. 

Däremot har Finansinspektionen inga synpunkter på att syftet med skatten ska stärka de offentliga finanserna och samtidigt generera större skatteintäkter. 

Finansförbundet anser att riskskatten motverkar sitt syfte

Enligt Finansförbundet kan tusentals arbeten äventyras inom finansbranschen av riskskatten. Vidare anser man att skatten motverkar sitt syfte. 

I en kommentar skriver Finansförbundets ordförande Ulrika Boëthius att den finansiella stabiliteten inte kommer att stärkas av dyrare banklån för privatpersoner och företag och att möjligheterna för svenska banker att konkurrera med utländska banker försämras. Riskerna kan snarare öka om fler låntagare väljer att vända sig till den mindre reglerade delen av finanssektorn.

Ulrika Boëthius har svårt att se att en ökad arbetslöshet bland bankanställda kan leda till en värre samhällsekonomi. Riskskatten beräknas dra in sex till sju miljoner kronor och motsvarar cirka 6 000 heltidstjänster i banksektorn.