Banknyheter

Storbankerna skiljer sig i kraven de vill att kunderna lever upp till innan de kan få ett lån beviljat.SvD Näringslivrapporterar att Danske Bank har de mest omfattande kraven på låntagarna medan Handelsbanken är den enda banken som frågar om borgensåtagande.

Under onsdagen rapporterade SvD Näringsliv om hur stora skillnaderna är mellan storbankernas informationskrav på de som ansöker om lån. Det gäller storbankernas digitala och preliminära lånelöften där kunderna ska lämna information för att sedan ta del av ett svar direkt på skärmen.

Danske bank kräver mest kundinformation

I sin jämförelse har SvD Näringsliv samlat in formulär från SwedbankNordeaSBABSEB, Danske Bank och Handelsbanken i syfte att ta del av vilken information bankerna kräver vid en ansökan om lån.

Banken som kräver låntagare på mest information är Danske Bank, till exempel vill man här veta hur många bilar som finns i hushållet.

Anna Sundblad som är presschef på Danske Bank säger i en kommentar till SvD Näringsliv att genom mer insamlad information om låntagaren kan de göra en ännu gedignare prövning. Dock kan de inte kan svara på om just den frågan leder till att fler låntagare blir beviljade lån då kompletterande uppgifter angående objektet behöver läggas till.

Minst information kräver Swedbank

Swedbank är den storbank som kräver sina låntagare på minst information vid ansökningstillfället. Frågorna som de vill få svar på är huvudsakligen intressanta för lånelöftet och därför frågar banken inte om kapitalinkomster eller storleken på sparkontot. Något som däremot Danske Bank, SEB och Handelsbanken har som krav.

Swedbank, SBAB och SEB väljer inte att fråga sina låntagare om den nya bostadens driftkostnad och hushållets bilar. Swedbank ställer inte heller kravet om att låntagaren ska lämna namnet på sin arbetsgivare eller ange sin befattning.

Swedbanks privatmarknadschef Malin Hlawatsch menar att det är sysselsättningsgraden som spelar roll, speciellt idag när det finns så många olika anställningsformer. Det är kundens återbetalningsförmåga som väger tyngst för banken.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har tagit emot klagomål

Många besvikna bankkunder som inte blivit beviljade det lån de ansökt om, trots lånelöfte, har hört av sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå med klagomål.

Organisationens jurist och biträdande chef Fredrik Nordquist menar att bankerna skulle underlätta för kunderna med en förbättrad kommunikation. Samtidigt menar hann att det inte är de varierande informationskraven som är orsaken till problemet.

– Semantiken är ett bekymmer. Konsumenterna tar allvarligt på ordet ”löfte” och glömmer bort att det är villkorat. Marginalerna är väldigt små och då kanske du redan sitter med ett bindande avtal utan ett gällande lånelöfte, säger han till SvD Näringsliv.