Swedbankkontor i centrala StockholmCoronakrisen har gjort att flera företag fått ansöka om rekonstruktion eller gått i konkurs. Swedbank är den enda banken som har flaggat för att kreditförlusterna kan ha ökat under första kvartalet. Foto: Robson90/Shutterstock.com

Banknyheter

Antalet konkurser på grund av coronakrisen kommer att öka. Men det är bara Swedbank som flaggat för stigande kreditförluster, skriver Dagens Nyheter.

Bankerna kommer att påverkas av den ekonomiska krisen som åtgärderna mot corona har medfört. Sedan coronapandemins utbrott har flera företag blivit tvungna att dra ner eller tillfälligt stänga sin produktion, permittera folk, ansöka om rekonstruktion eller sätta företaget i konkurs. I Europa väntas 59 miljoner människor bli arbetslösa.

Bara Swedbank som flaggat för kreditförluster

Trots alla signaler är det bara Swedbank som flaggat för kreditförluster. Bankens ledning förklarade redan innan påskhelgen att de under första kvartalet i år kommer att redovisa kreditförluster på 2,2 miljarder kronor, på grund av coronapandemin. Men från andra banker är det fortfarande tyst.

SEB:s kommunikationschef, Frank Hojem, har konstaterat att SEB:s resultat kommer att påverkas av den kris som coronaviruset skapat. Enligt Frank Hojem förändras prognosen dag för dag. SEB följer regelverket och kommer att presentera sina siffror för första kvartalet den 29 april. Men Frank Hojem vill inte kommentera resultatet nu.

Flera banker kommer redovisa förändringar i sina prognoser

Danske Banks bankanalytiker, Andreas Håkansson, tror att det inte bara är Swedbank som kommer att redovisa kreditförluster. Övriga storbanker kommer troligtvis att redovisa förändringar som liknar Swedbanks. Men om man lyssnar på vad Swedbank sade handlar det om generella reserveringar för eventuella kreditförluster till väldigt stor del.

Söderberg & Partners sparekonom, Joakim Bornold, har tittat på de amerikanska storbankerna som redan har redogjort kreditförlusterna under första kvartalet. Förlusterna var väldigt stora.

Enligt Joakim Bornold var det tydligt att bankerna hade reserverat enorma belopp för kreditförluster. Fokus kommer nog att hamna även där när det gäller svenska banker.

Förändringar i prognosen kan bero på flera orsaker

Att det bara är Swedbank som har flaggat för kreditförluster kan bero på flera olika anledningar. Det skulle kunna vara ett styrkebesked från andra banker eftersom de inte har flaggat för några enorma skillnader mot vad marknaden antagit.

Om kreditförlusterna hos de andra bankerna inte stiger lika mycket som Swedbank har varnat för kan det bero på någon enstaka stor kund hos Swedbank, i stället för hela kundportföljen.