Byggnadsfasad med texten Bank.När storbanker i Sverige i dag redovisar siffror för utsläpp gällande fonder tar de inte alltid med alla uppgifter. I många fall handlar det om utsläpp som ligger långt över klimatmålen. Foto: Anton Violin/Shutterstock

Banknyheter

Uppgifter om bankernas redovisning gällande utsläpp påvisar att bankerna inte tar med alla siffror, skriver SvD. I stället har det visat sig att bankerna ofta endast redovisar en bråkdel av utsläppen, någonting som nu får hållbarhetschefer att reagera.

Det handlar om uppgifter som Ekot fått fram om utsläpp gällande bankernas fonder som inte stämmer. Bankerna redovisar endast en bråkdel av de utsläpp som faktiskt sker, vilket ger en skev bild av verkligheten. Handelsbanken har exempelvis tidigare delgett information som påstår att deras utsläpp minskat med 30 procent, men som nu visar sig inte stämma.

Uppger minskningar när utsläppen ökar

De svenska storbankerna påstår att utsläppen i deras fonder minskar. Handelsbanken har exempelvis uppgett att deras fonders utsläpp minskat med 30 procent. I realiteten ligger utsläppen långt över klimatmålen trots att redovisningen säger annat.

Ekots granskning visar att bankerna inte redovisar utsläppen som orsakats av material som ingår i produkter eller av utsläppen som orsakas när produkterna används. Ett exempel på ett sådant utsläpp är bensinen som förbränns i bilar.

Antagligen handlar det om att bankerna utelämnar uppgifter om de utsläpp som kallas för Scope 3. Det vill säga, de indirekta utsläppen. De indirekta utsläppen, inom exempelvis bilindustrin, telekomindustrin och livsmedelsindustrin, står för långt över 90 procent av fondernas totala utsläpp.

”Redovisa hela kedjan av utsläpp”

För den miljömedvetna spararen blir det svårt att avgöra hur olika fonder påverkar klimatet, eftersom siffrorna som presenteras inte alltid stämmer överens med verkligheten. Det menar Ekot.

Problemet, menar man, är att det inte finns några tydliga riktlinjer för hur denna sorts siffror ska redovisas. Det gör att vissa banker och företag rapporterar siffror som andra företag bortser från. För Elisabet Jamal Bergström, som arbetar som hållbarhetschef på SEB investment management, är det här en viktig fråga att ta tag i.

– Det här är absolut en brist och det här är verkligen något som vi vill att företagen och vi själva ska bli bättre på, att redovisa hela kedjan av utsläpp, säger Elisabet Jamal Bergström.