Foto: ricochet64 / Shutterstock.com

Bolån

De svenska storbankerna går bra och 2017 tjänade de över 100 miljarder kronor. Med det är de svenska bankerna bland de mest lönsamma i hela Europa. Under förra året var det Swedbank som gick starkast av storbankerna.

Bankerna gick med över 100 miljoner i vinst

De fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank gick totalt med 105,7 miljarder kronor i vinst under 2017. Den bank som sticker ut som allra mest lönsam är Swedbank. Man redovisade en avkastning på eget kapital på 15,1 procent, följt av SEB med 12,7 procent. Trea kom Handelsbanken med 12,3 procent och i botten ligger Nordea med 9,5 procent.

Bankernas framgångar gör dem till några av Europas mest lönsamma banker.

Handelsbanken gjorde stora kreditförluster

Även om storbankerna gick bra totalt sett under året hade Handelsbanken stigande kreditförluster under det sista kvartalet. Det uppges vara anledningen till att man missade det rörelseresultat analytikerna räknat med. Rörelseresultatet är företagets vinst före räntor och skatter. Under årets tre sista månader var kreditförlusterna 1,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 300 miljoner från samma period 2016.

Anders Bouvin, Handelsbankens vd, berättar i en intervju med SvD att han tror att kreditförlusterna är relaterade till framförallt två engagemang i Danmark respektive Storbritannien. Kreditförlusterna för 2017 landade till slut på 1,6 miljarder kronor, vilket är en minskning från 1,7 miljarder kronor året innan.

Efter kreditförlusterna väntas utdelningen till ägarna bli 5 kronor per aktie, vilket är 50 öre mer jämfört med fjol, men under förväntningarna på 5,58 kronor per aktie.

Oron på bostadsmarknaden har inte märkts av

Det har varit ett turbulent år på den svenska bostadsmarknaden. I dagsläget finns det dock ingenting som tyder på att den sättning vi upplevt på bostadsmarknaden ska ha haft någon påverkan på bankerna. Det totala resultatet under det fjärde kvartalet för Handelsbanken blev cirka 5 miljarder kronor, vilket är att jämföra med 4,7 miljarder kronor under samma period året innan.