Nordeas logga på fasadNordea, SBAB och Skandiabanken har sänkt sina kalkylräntor. Foto: Karolis Kavolelis/Shutterstock.com

Banknyheter

SBAB meddelade i torsdags att man sänker sin kalkylränta. Banken är bara en av flera som har valt att göra det sedan i somras. Även Nordea och Skandiabanken har sänkt sina kalkylräntor. Det skriver SvD. Räntan ingår i beräkningsmodellen som används för att bedöma en låntagares återbetalningsförmåga.

Under torsdagen meddelade SBAB att man sänker sin kalkylränta för bolån. SBAB är inte den enda svenska banken som väljer att göra det. Skandiabanken och Nordea har också sänkt sina kalkylräntor den senaste tiden.

SBAB sänker sin kalkylränta från 7 till 6,5 procent. Även Skandiabanken sänker kalkylräntan till 6,5 procent från tidigare 7,5 procent. Nordeas kalkylränta sänks från 8 till 7 procent.

Kalkylräntan används för att bedöma återbetalningsförmågan

Kalkylräntan för bolån ingår i beräkningsmodellen, kvar-att-leva-pa-kalkylen, som bankerna använder sig av när de bedömer en låntagares betalningsförmåga. Bankerna räknar på en kraftigt höjd ränta för att se hur låntagaren skulle klara de ökade kostnaderna.

Sänkt kalkylränta gör det lättare att ta sig in på bostadsmarknaden

SBAB menar att en sänkt kalkylränta gör det lättare för framför allt unga människor att ta sig in på bostadsmarknaden. De anser att fler bör ges möjligheten till bolån med tanke på det rådande ränteläget. Många experter förutspår även att räntan kommer att vara låg en lång tid framöver.

Det krävs dock inte bara en sänkt kalkylränta för att fler unga ska ta sig in på bostadsmarknaden. Därför har Skandiabankens vd, Johanna Cerwall, uppmanat landets politiker att se över dagens kreditregler. Med vissa justeringar kan fler unga få en möjlighet att köpa en bostad.

Swedbank lämnar kalkylräntan oförändrad

En bank som inte gör några förändringar av sin kalkylränta i dagsläget är Swedbank. Den svenska storbanken har 7 procent som kalkylränta och har haft det under en längre tid. Räntan är dock bara en parameter av flera när Swedbank gör sin bedömning av kundernas förmåga att klara sin bostadsekonomi.