En tjugokronorssedel med sex bakåtvända kreditkort bakom sedelnEnligt ett beslut från Sveriges Riksdag måste banker och kreditinstitut kunna erbjuda kontanthantering. Foto: FJZEA/Shutterstock.com

Banknyheter

Bankerna kommer att tvingas att ta emot kontanter enligt ett nytt lagförslag från regeringen som Riksdagen precis har klubbat igenom. 299 av 349 ledamöter röstade för den nya kontantlagen står det i ett beslut hos Sveriges Riksdag.

I och med det nya lagförslaget från regeringen som Riksdagen i dag klubbade igenom kommer kreditinstituten bli skyldiga att tillhandahålla kontanttjänster. Majoriteten av Riksdagen var för den nya kontantlagen, då 299 av de 349 ledamöterna röstade ja.

Banker och kreditinstitut måste erbjuda kontanthantering

Det nya lagförslaget innebär att banker och andra kreditinstitut måste kunna säkra tillgången till bankomater och kontor eller platser för insättning av kontanter över hela landet. Syftet med den nya lagen är att behålla möjligheterna att faktiskt kunna betala med kontanter, speciellt för de grupper som inte kan hantera andra betalningssätt.

Förslaget kommer att gälla banker och andra kreditinstitut som har en inlåning från allmänheten som överstiger 70 miljarder kronor. Enligt regeringens förslag ska Post- och telestyrelsen övervaka att bankerna uppfyller kraven i den nya lagen om att erbjuda kontanttjänster. De nya lagändringarna kommer att börja gälla 1 januari 2020 och den 1 januari 2021.

En viktig seger för Kontantupproret

Dagens beslut är en viktig seger för Kontantupproret, som har drivit frågan under flera års tid. När kontantservicen har minskat har det slagit hårt mot de människor som inte kan använda annat än kontanter. Även för alla som inte klarar sin vardag utan kontanter är det här en viktig seger.

Den nya lagen har även stor betydelse för föreningar och företag, speciellt på mindre orter. Enligt Björn Eriksson, talesperson för Kontantupproret, har andra länder sett på med stigande förvåning att kontanterna i Sverige har försvunnit. Något som de inte kan förstå.

Kontantupprorets nästa steg är att få butiker och affärer att acceptera kontanter. För att kontanter ska fungera som betalmedel måste både butiker och affärer ta sitt ansvar och acceptera kontanter.