Byggare i bygghattDen danska regeringens reform Arnepensionen har väckt intresse bland svenska politiker. Arnepensionen ska ge äldre som haft tunga arbeten möjligheten att gå i pension tidigare. Foto: Kekyalyaynen/Shutterstock.com

Privatekonomi

Ett av de danska Socialdemokraternas vallöfte inför folktingsvalet 2019 var den så kallade Arnepensionen. Den danska strategin där de mest utslitna på arbetsmarknaden ska erbjudas en tidigare pension har väckt intresse hos den svenska regeringen, skriver Dagens Nyheter.

Den socialdemokratiska regeringen i Danmark presenterade i slutet av augusti den nya reformen som ska erbjuda de mest utslitna på arbetsmarknaden att gå i pension tre år tidigare än ordinarie pensionsålder. Den nya reformen har väckt den svenska regeringens intresse.

De som arbetat i tunga yrken ska premieras

Danska statsministern, Mette Fredriksen, framförde reformen Arnepensionen på en presskonferens som hölls på ett jylländskt slakteri. Där nämnde hon att Socialdemokraterna vill införa en ordning för de som genom ett långt arbetsliv betalat för det danska välfärdssamhället. De som har slitit hårt i de absolut tyngsta jobben ska ha möjligheten att sluta arbeta lite tidigare.

Danskarna kallar reformen för Arnepensionen efter Arne Hjul, en dansk byggarbetare, som fick pryda de danska Socialdemokraternas valaffischer under deras valkampanj inför valet 2019.

Svenska regeringen vill ompröva sjuk- och aktivitetsersättningen

Den svenska regeringen har följt förslaget med intresse. Under våren tillsatte den svenska regeringen även en särskild utredning för att ompröva den sjuk- och aktivitetsersättning vi har i Sverige.

År 2003 blev förtidspensionen en del av sjukförsäkringen. Antalet personer som har sjuk- och aktivitetsersättning har minskat genom åren. Även andelen som får sina ansökningar godkända har minskat.

Under 2003 låg siffran på 500 000 personer, och 2019 hade siffran sjunkit till 275 000 personer, vilket är en minskning med 225 000 personer.

Finns brister i dagens system

Enligt Samuel Engblom, som är särskild utredare, har det blivit ett glapp i systemet där det finns personer som inte får sjukersättning för att de är för friska men samtidigt är för sjuka för att arbeta. Dessutom tar inte den sjukersättning som finns i dag hänsyn till hur gammal man är. Nu ser man över kraven för att bland annat kunna bevilja sjukersättning till äldre.

Flera partier i Danmark har haft samma fokus

Det är inte bara de danska Socialdemokraterna som brinner för frågan. Även den tidigare borgerliga regeringen brann för samma fråga.
De lanserade en särskild satsning med seniorpension som skulle erbjudas till äldre som hade mindre än 6 år kvar på arbetsmarknaden, och vars arbetsförmåga begränsades till 15 timmar per vecka.

I Sverige kan pensionsåldern höjas

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekrabi tycker att den danska politiken är inspirerande eftersom de har tagit fram två möjligheter för äldre som har slitit i hela sitt liv att gå i pension tidigare.

Alla dessa möjligheter är borttagna i Sverige och frågan har inte haft någon plats alls i den politiska debatten. I Sverige ser vi inte till åldern, utan alla bedöms utifrån samma kriterier. Samtidigt vill man höja pensionsåldern.