Ett par som sitter i en vit soffa och drömmer om en villa.2020 var ett annorlunda år inte minst när det gäller bostadsmarknaden. Vid kriser brukar aktiviteten på bostadsmarknaden minska men inte under 2020. Allt fler väljer att lägga sina pengar på boendet vilket kan resultera i rejält ökade hushållskostnader, framför allt när amorteringskravet återinförs. Foto: Billion Photos/Shutterstock.com

Bostadsmarknaden

I april förra året beslutade Finansinspektionen att slopa amorteringskravet för att underlätta för hushållen och samtidigt öka möjligheterna till sparande. Men senast i april ska Finansinspektionen fatta beslut om amorteringskravet ska återinföras i höst igen, skriver SvD Näringsliv.

Pandemin har inneburit en hel del förändringar för många. En del har blivit permitterade, andra har blivit arbetslösa och många företag har gått i konkurs. Men trots det blev det inte riktigt så illa ekonomiskt sett som Finansinspektionen befarade.

Sveriges ekonomi klarade sig bättre än många andra

Enligt Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, kom Sverige undan bra jämfört med många andra länder, ekonomin har återhämtat sig och det är ändå inte så många som har berörts ekonomiskt.

Men skillnaden mellan hushållen är ändå stora. En del har till och med fått en bättre ekonomi till följd av inställda restaurangbesök, resor och distansarbete. 

Ökat sparande men många lägger pengarna på ny bostad

Henrik Braconier tror att den låga boräntan i kombination med minskade utgifter har lett till att många fler väljer att spara eller lägga sina pengar på bostäder.

Enligt Henrik Braconier är det generellt sett många fler som har pengar över, en del amorterar inte på sina bolån vilket kan göra att man tycker att ens ekonomi ser väldigt bra ut och väljer att köpa en bostad som är mycket dyrare. Man tänker lite mer kortsiktigt och chansar lite och tar kanske inte hänsyn till hur ekonomin kan se ut senare.

Henric Braconier anser att priserna på bostäder ökar lite väl snabbt just nu vilket till exempel kan bero på de låga boräntorna. Men det finns en risk att det slår tillbaka. De stora prisökningarna på bostäder kan leda till att hushållens skulder ökar ännu mer. 

Planen är att återinföra amorteringskravet i höst

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen sa tidigare i år att amorteringskraven kommer att börja gälla igen från och med den 31 augusti 2021. Henrik Braconier bekräftar att det beskedet fortfarande gäller. Men Finansinspektionen kommer med ett definitivt svar om återinförandet av amorteringskravet senast i april i år.

Men, det finns undantag. Vissa kriterier i amorteringslagstiftningen kan göra att amorteringskravet inte återinförs, exempelvis stora ekonomiska nedgångar. Enligt Henrik Braconier skulle det kunna handla om en mutation av coronaviruset som slår hårt mot ekonomin och då kan Finansinspektionen tillåta en ny period av amorteringsfrihet.