Vitt miniatyrhus med grått tak och en blå och en röd leksaksbil.Hushållens ekonomi är så pass stark att Finansinspektionen väljer att återinföra amorteringskraven. Foto: MIND AND I/Shutterstock.com

Bolån

Amorteringskravet pausades i samband med coronapandemins utbrott. Nu återinförs amorteringskravet men det öppnas upp möjligheter för att amortera mindre, skriver SvD Näringsliv

Finansinspektionen införde ett tillfälligt undantag från amorteringskraven den 14 april 2020. I nästan 1,5 år har svenska bolånetagare inte behövt amortera på sina bolån. Anledningen till det pausade amorteringskravet var den ekonomiska osäkerheten i samband med pandemins utbrott. 

Läge att återinföra amorteringskravet 

Finansinspektionen ansåg att det var läge att pausa amorteringskravet för att hushållen skulle kunna använda sina ekonomiska resurser fullt ut. 

Men nu anser Finansinspektionen att ekonomin har stabiliserats och att hushållens ekonomi är så pass stark att det inte längre är nödvändigt att fortsätta pausen med amorteringskravet. 

Finansinspektionens ursprungliga plan var att återinföra amorteringskravet 1 september, något som de står fast vid eftersom den svenska ekonomin har återhämtat sig så pass bra.

Vad innebär amorteringskraven?

Det första amorteringskravet infördes 2016 när hushållens bolåneskulder ökade kraftigt. Alla bolån tagna efter 2016 måste amorteras och det är belåningsgraden som styr hur mycket man måste amortera. 

De hushåll som har bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde måste amortera minst 1 procent på lånet varje år. De hushåll som har bolån som är större än 70 procent av bostadens värde ska amortera minst 2 procent.

Utöver det första amorteringskravet infördes ett skärpt amorteringskrav i mars 2018 vilket innebär att de som har ett lån som är mer än 50 procent av bostadens värde och lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala årsinkomst före skatt måste amortera ytterligare 1 procent per år.

Så kan du minska amorteringskvoten

Amorteringskraven innebär alltså att en låntagare kan behöva amortera upp till 3 procent per år på sitt bolån. Men det går att minska amorteringskvoten. Bostadens värde påverkar hur mycket du måste amortera.

Under de senaste 12 månaderna har priserna på bostäder ökat rejält. Det genomsnittliga villapriset har stigit med 18 procent i hela riket och priset på bostadsrätter har ökat med 11 procent. Om du köpte din bostad före pandemin är det inte helt otroligt att den är mer värd nu än när den köptes. Genom att omvärdera bostaden kan du alltså minska amorteringskvoten.

Femårsregel för omvärdering av bostad

En omvärdering av bostaden kan för vissa bostadsägare innebära en lägre belåningsgrad. Men du får inte värdera om bostaden när du vill. Finansinspektionen tillåter bara att bostaden värderas om vart femte år. Men det finns undantag.

Det är möjligt att omvärdera bostaden tidigare om man till exempel har ökat bostadens boarea eller gjort en omfattande renovering som innebär att bostaden ändrat planlösning. Det räcker alltså inte med att renovera bostadens ytskikt.