Kollage Finansinspektionens generaldirektör, Erik Thedéen och en hand som räknar mynt med en miniräknare och ett miniatyrhus framför.Finansinspektionens generaldirektör, Erik Thedéen, är positiv till att återinföra amorteringskraven som slopades tillfälligt under våren på grund av coronapandemin. Foto: Press/Finansinspektionen, Vahe Aramyan/Shutterstock.com

Bolån

Våren 2020 slog Coronapandemin ner som en bomb över hela världen. Företag gick i konkurs och arbetslösheten ökade. För att hjälpa hushållen bestämde Finansinspektionen sig för att slopa amorteringskravet tillfälligt. Men nu ser det ut som att amorteringskravet återinförs i höst, skriver Dagens Nyheter

Finansinspektionen beslöt i våras att slopa amorteringskraven tillfälligt för att underlätta för hushållen under pandemin. Amorteringskraven innebär att den som tar ett bostadslån måste kunna amortera på lånet om lånet överstiger en en viss del av bostadens värde.

Amorteringskravet infördes 2016 för att minska hushållens skuldsättning på bostadslån. 2018 valde man att uppdatera amorteringskraven, som då blev ännu hårdare och ställde högre krav på hushållens ekonomi än tidigare.

Flera experter har ifrågasatt amorteringskraven

Amorteringskraven har ifrågasatts av flera av Sveriges ledande ekonomer som är starkt kritiska till hur amorteringskraven fungerar. Några av de experter som kritiserat amorteringskravet är bland annat förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson, Harry Glam och Johan Hassler som båda har suttit som ordförande för Finanspolitiska rådet och Robert Boije chefsekonom på SBAB. 

De anser att kraven gör att hushållen får sämre motståndskraft vid kriser. Något som Finansinspektionens generaldirektör, Erik Thedéen avfärdar. 

Yngre personer har svårt att köpa bostad i dyrorter

Amorteringen på bolån är något som låntagaren måste ta med i sin kalkyl. Kraven har lett till att många yngre personer inte kan köpa bostad i dyrare orter som till exempel Stockholm.

Enligt beräkningar som den förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson gjort baserat på amorteringskravet och kravet på egen kontantinsats är det bara var femte person i åldern 25 till 29 år som kan köpa en genomsnittlig etta i huvudstaden. Om dessa krav inte fanns skulle hälften av personerna i åldern 25 till 29 år ha råd med bostadsköpet.

Erik Thedéen avfärdar kritiken och menar att andelen unga som lånar borde ha gått ner efter att amorteringskraven infördes. Andelen unga har ökat och är större än för fyra år sedan.

Finns ingen anledning till förlängt slopat amorteringskrav

Det tillfälligt slopade amorteringskravet var kopplat till coronapandemin och var planerat att gälla till och med den 31 augusti 2021. I höstas när vi gick mot en andra våg var Erik Thedéen öppen för en förlängning. Något som han nu backar från.

– Som jag tycker i dag så bör det vara den 31 augusti som de återställs, säger Erik Thedéen i en intervju till Dagens Nyheter.

Enligt Erik Thedéen har utvecklingen på bostadsmarknaden varit väldigt stark och utlåningen till hushållen har fortsatt i samma takt.