Amerikanska centralbanken Federal Reserve.Efter att Europeiska centralbanken flaggat för ytterligare räntesänkningar sänker nu den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan för första gången på åtta år. Foto: MDOGAN/shutterstock.com

Räntor

Den amerikanska centralbanken Federal Reserve sänker nu styrräntan för första gången sedan finanskrisen 2008 med 0,25 procentenheter. Räntebeskedet kommer efter att Europeiska centralbanken flaggat för att sänka räntan i eurozonen ytterligare, skriver Dagens Nyheter.

För första gången sedan finanskrisen 2008 sänker den amerikanska centralbanken Federal Reserve styrräntan med 0,25 procentenheter. Räntebeskedet var väntat eftersom Europeiska centralbanken under förra veckan gick ut med att det kan bli aktuellt med en räntesänkning i eurozonen. Ett annat alternativ är att få fart på kreditgivningen genom stödköp av obligationer för att inflationen ska nå sin målnivå.

Sänkta styrräntor gör det svårt att höja den svenska styrräntan

Sänkningar av styrräntan av de större internationella centralbankerna kan påverka kommande beslut hos den svenska Riksbankens att höja styrräntan från minus 0,25 procent. När både Europeiska centralbanken och den amerikanska centralbanken sänkt räntan och flaggat för ytterligare räntesänkning i eurozonen blir det svårt för Riksbanken och Stefan Ingves att genomföra en räntehöjning av den svenska styrräntan.

Lågt inflationstryck och ett affärsklimat som tonats ner på grund av en svagare global tillväxt och ovissheten i USA:s och Kinas handelskrig präglar den amerikanska ekonomin. Vidare har arbetslösheten i USA inte varit så låg på över 50 år.

Innan beslutet om att sänka styrräntan har det förts diskussioner om Fed borde stoppa avvecklingen av bankens tillgångsportfölj för att undvika konflikter i ekonomin.

Trump vill stoppa avvecklingen av bankens enorma tillgångar

Donald Trump har tidigare upprepat att han vill att det ska ske kraftiga räntesänkningar. Han har varit tydligt med att han vill att styrräntan sänks med en hel procentenhet. Vidare vill han att Fed stoppar den pågående portföljsavvecklingen av bankens enorma tillgångar.

Storbanken Goldman Sachs ekonomer har varnat för att sänkt styrränta kan minska Fed:s manöverutrymme om den amerikanska ekonomin skulle mattas av. Vidare har ekonomerna på Goldman Sachs varnat för att det kan bli turbulent på marknaden och att det kan skapas marknadsbubblor som spricker om man stimulerar ekonomin för mycket.

De flesta på marknaden räknar med att det kommer att ske en fortsatt sänkning av den amerikanska styrräntan. Vid slutet av 2020 tros den amerikanska styrräntan ligga på 1,25 till 1,5 procent.