Fasad med texten Federal Reserve påNär amerikanska centralbanken meddelade sitt räntebesked var det väntat att styrräntan skulle behållas oförändrad. I stället hamnade fokus på BNP, inflationsmålen och arbetslösheten. Foto: Castleski/Shutterstock.com

Banknyheter

Federal Reserve lämnar styrräntan oförändrad, något som var väntat. Samtidigt meddelade man att BNP väntas öka med 6,5 procent. Men trots en positiv bild varnar Fed-chefen Jerome Powell för att den amerikanska ekonomin fortfarande har en bra bit kvar innan den är återställd, skriver Dagens Nyheter

När den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, meddelade att styrräntan lämnas oförändrad kom det inte som någon chock. Styrräntan kommer att ligga kvar i spannet 0 till minus 0,25 procent och kommer inte att höjas förrän 2023.

BNP ökar och arbetslösheten minskar

I stället var det Feds prognoser gällande BNP-tillväxten som hamnade i rampljuset. Det senaste beskedet från den amerikanska centralbanken är att man spår att BNP-tillväxten kommer att öka med 6,5 procent under 2021. Det är något mer än prognosen i december då den förväntade tillväxten under 2021 beräknades ligga på 4,2 procent. Det togs emot positivt av börserna på Wall Street.

Vidare väntas inflationen öka till 2,4 procent under 2021. Under 2022 spås inflationen att sakta in till 2,0 procent och under 2023 spås inflationen ligga på 2,1 procent. 

Man ser även positivt på arbetsmarknaden. Under 2021 väntas arbetslösheten minska till 4,5 procent. Det är 1,7 procent mindre än vad som spåddes under februari då siffran låg på 6,2 procent.

Fed fortsätter stötta den amerikanska ekonomin

Även om den amerikanska ekonomin har ljusnat tack vara kongressens snabba insatser är den fortfarande en bra bit från att ha återhämtat sig helt, anser Jerome Powell.

Enligt Jerome Powell kommer Fed att fortsätta förse den amerikanska ekonomin med det stöd som behövs så länge det krävs. Men han höjer samtidigt ett varningens finger att man inte ska vara allt för nöjd och luta sig tillbaka.

De långa marknadsräntorna har stigit

Med räntebeskedet och de nya prognoserna för BNP och inflationen kommer oftast en marknadsoro som sveper över hela världen. Något som bland annat gjort att de långa marknadsräntorna tryckts upp, främst i USA men även i eurozonen och i Sverige.

Till exempel har räntan på USA:s tioåriga statsobligation stigit med 0,72 procentenheter sedan årsskiftet. Inför onsdagens räntebesked kretsade en tioårig statsobligation på drygt 1,60 procent, vilket är bland de högsta nivåerna sedan innan pandemin.