Spargris, miniräknare, husnycklar, dokument och penna.Allt fler av Skandias bolånekunder väljer tre månaders bindningstid. En bidragande orsak till förändringen kan vara Riksbankens besked i december. Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com

Bolån

Beteendet hos bolånekunderna ändrats igen. Ny statistik från Skandia visar att allt fler av bolånekunderna väljer bolån med tre månaders bindningstid i stället för längre bindningstider. 

Ovissheten om Riksbanken skulle höja räntan under hösten eller vintern kan vara en bidragande faktor till att fler valde att binda räntan på sina bolån. En ny undersökning från Skandia visar att beteendet hos bolånekunderna nu har förändrats.

Allt fler väljer rörlig bolåneränta

Allt fler av Skandias bolånekunder väljer att binda sina bolån på tre månader, det vill säga rörlig ränta, i stället för att välja bolån med längre bindningstider. 

Av Skandias nya kunder valde 84 procent av dem bolån med tre månaders bunden ränta. Jämfört med november 2019 är det ett trendbrott, då bara 73 procent av bolånekunderna valde bolån med tre månaders bindningstid. 

Under hösten valde fler att binda räntan

Enligt Skandia banks vd, Johanna Cerwall, kan man se ett trendbrott sedan i november. Att allt fler av Skandias nya låntagare väljer bolån med kortare bindningstid beror på flera olika faktorer. Men det kan säkert förklaras med den ovisshet som tidigare fanns kring om reporäntan skulle höjas eller inte.

En av orsakerna kan vara Riksbankens senaste räntemöte i december, där de aviserade en räntehöjning av reporäntan till noll procent. De meddelade även att de inte planerar någon ytterligare höjning av reporäntan inom de närmaste åren.

I oktober såg beteendet annorlunda ut. Då valde 16 procent av Skandias bolånekunder 5 års bindningstid. Antalet av de som väljer 5 års bindningstid har nu sjunkit från 16 procent till endast 9 procent, vilket är den längsta möjliga bindningstiden.

Oro inför framtiden kan tryggas med bunden ränta

Enligt Johanna Cerwall kan ränteprognoserna ändras. Om man är orolig för hur räntan kan påverka boendekostnaden i framtiden är det lämpligt att redan nu börja fundera över om man ska binda delar av sitt bolån. Det man ska ha i åtanke är att räntenivåerna fortfarande är mycket låga historiskt sett.