Foto: Olga Tropinina / Shutterstock.com

Banknyheter

30 procent av landets bankkunder har någon gång bytt bank. Lika många har övervägt ett byte men inte genomfört det då processen är både krånglig och tidskrävande, detta visar en ny undersökning från SIFO/FICO.

Allt fler svenskar väljer att byta bank. Under 2000-talet har 31 procent av landets bankkunder någon gång bytt bank, visar SIFO/FICO:s senaste undersökning. Nästan lika många, 30 procent, har någon gång övervägt ett bankbyte men inte tagit steget till att göra det.

Dylan Jones som är Nordenansvarig på FICO säger att bankerna måste bli bättre på att behålla befintliga kunder med tanke på att 60 procent antingen bytt eller övervägt ett byte av bank.

– Undersökningsresultatet visar att kampen om attraktiva bankkunder är tuffare än någonsin, med mer handlingskraftiga kunder som visar mindre lojalitet, säger Dylan Jones.

Bankkunderna anser att bytesprocessen är krånglig

Många vill gärna påbörja en process för att byta bank men avbryter den tanken ganska kvickt. I undersökningen uppger 39 procent av respondenterna att det beror på processens utformning. Den anses vara för omständlig.

För människor i åldrarna 35-55 år är det hela 47 procent som överger processen för att byta bank.

Detta tycker Dylan Jones är ett tydligt tecken på att det finns ett behov för bankerna att erbjuda snabbare, smidigare och en mer personligt anpassad process för att på så sätt lyckas slussa in nya kunder.

60 procent anser att ett bankbyte tar för lång tid

Förutom att bankbyten är krångliga anser närmare 60 procent att det även tar för lång tid. Ett irritationsmoment är att personlig information, som bankkontonummer, måste uppdateras hos arbetsgivaren. Dessutom måste diverse tjänster som bankkunderna använder sig av uppdateras.

Dylan Jones tycker att undersökningen visar på att det finns mycket bankerna måste förbättra i bytesprocessen för att inte riskera att förlora sina kunder till nya fintechkonkurrenter.