Att låna pengar utan inkomst kan vara svårt eftersom din inkomst utgör en säkerhet för långivaren. Stadig inkomst visar att du kommer kunna betala tillbaka det du lånar. Att sakna inkomst gör att du får lägre kreditvärdighet, vilket i sin tur påverkar långivares vilja att ge dig ett lån. Att låna utan inkomst är dock inte helt omöjligt. Hitta en långivare som tittar på fler aspekter än enbart inkomst.

Kreditvärdighet som grund för riskbedömning

När du ansöker om ett lån, oavsett belopp, kommer långivaren ta en kreditupplysning på dig. Baserat på denna kreditupplysning gör de sedan en riskbedömning huruvida de tror att du kommer kunna betala tillbaka lånet eller inte. Att kunna betala tillbaka en skuld kallas kreditvärdighet och ligger alltså till grund för om du får din låneansökan godkänd eller inte.

Tänk på! Om du ska låna utan inkomst är det viktigt att du har en plan för hur du ska kunna betala tillbaka lånet.

Att inte ha någon inkomst gör att risken bedöms vara högre. Detta beror på att långivaren inte ser hur en person utan inkomst ska kunna få in pengar framöver och betala tillbaka lånet samt de kostnader som tillkommer. Om du istället har mycket sparpengar skulle detta kunna väga upp att du inte har någon inkomst, därmed blir risken lägre.

Långivare får inte ge lån om du inte är kreditvärdig

När en långivare nekar en ansökan om lån utan inkomst är det inte enbart för egen vinning utan även för dig som kund. Att du skulle sättas i en situation där du inte kan betala tillbaka ett lån, för att du inte har någon inkomst, kan få långvariga ekonomiska konsekvenser.

Om du ska låna utan inkomst är det därför väldigt viktigt att du själv förstår vikten av att betala tillbaka lånet i tid och vilka konsekvenser som kan tillkomma om du inte gör det. Se därför till att ha en plan för hur du ska betala tillbaka när du väljer att låna utan inkomst.

Mindre belopp lättare att få utan inkomst

Eftersom mindre lån inte utgör en lika stor risk för långivare att ge ut är det oftast enklare att låna mindre belopp utan inkomst, t.ex. smslån. Detta förutsätter att du vänder dig till en långivare som gör en helhetsbedömning av din förmåga att betala tillbaka lånet. Långivaren ska alltså inte bara titta på din deklarerade inkomst.

Trots att du vill låna utan inkomst är det viktigt att du som låntagare ser över möjligheter innan du väljer en långivare. Även om det innebär en större risk att ge lån till någon utan inkomst kan det fortfarande vara en fördel för en långivare att ha dig som kund. Därför är det viktigt att du genomför en jämförelse av långivare innan du väljer att ansöka om ett lån.

Hitta lån utan krav på inkomst

Anledningen till att dessa långivare kan bevilja lån utan inkomst är oftast för att de tar in andra inkomst i bedömningen så som ersättning från a-kassa eller studiemedel. En annan anledning kan vara att långivaren är medveten om att det kan ta upp till ett och ett halvt år från det att du börjat jobba tills att uppgifterna registreras som deklarerad inkomst, vilket de har överseende med.

Svårare att ansöka om större lån utan inkomst

Om du vill stora blancolån när du inte har någon inkomst kan du behöva räkna med att det kommer bli svårt att få igenom ansökan. För många stora lån är det nämligen krav på inkomst. Ibland finns det till och med en minimigräns för hur mycket du måste tjäna för att få stora lån. Oftast är kravet minst 100 000 i din deklarerade inkomst alternativt att du kan uppvisa att du tjänat minst 10 000 per månad under en längre tid. Det finns dock några alternativ att ändå låna utan inkomst.

Två alternativ för att få ett stort lån utan inkomst:

  1. Du har en medsökande. Om du har en medsökande får lånet som har en inkomst kan detta väga upp det faktum att du inte har det.
  2. Någon ställer upp som borgensman. Genom att någon annan går i god för att lånet kommer betalas tillbaka, en så kallad borgensman, har du större chans att få låna utan inkomst.

Även vid denna situation är det viktigt att du har en plan för hur du ska kunna betala tillbaka lånet. Om din medsökande eller borgensman dessutom är en anhörig (vilket det oftast är) är detta ännu viktigare eftersom det är verkliga relationer som kan stå på spel.

Lån utan fast anställning fullt möjligt

Att ha fast anställning när du ansöker något de flesta långivare inte har som krav. Istället tittar långivare på din deklarerade inkomst och det är även den som diskuteras när det gäller lån utan inkomst. Den deklarerade inkomsten består av alla dina inkomster som redovisats under ett beskattningsår. Till detta räknas allt från lön till pension. Vad din deklarerade inkomst är kan du se i din deklaration från Skatteverket.

Tips! Långivare tittar framför allt på din deklarerade inkomst. Har du ingen fast anställning eller är utan jobb för tillfället kan det vara möjligt att låna ändå.

Att låna utan fast anställning, utan jobb eller utan inkomst är alltså möjligt om du vänder dig till rätt långivare. Dock är det ditt eget ansvar att betala tillbaka dina skulder inom den angivna lånetiden. Är du osäker på om du kommer kunna betala tillbaka bör du inte ansöka om ett lån överhuvudtaget eftersom det kommer förvärra din situation.

Redaktionen
Redaktionen red@laneguiden.se