Upplysningscentralen, eller UC, är Sveriges största affärs- och kreditinformationsföretag. Bolaget gör kreditupplysningar för att privatpersoner och företag ska kunna ta kloka, ekonomiska beslut. Upplysningscentralen erbjuder dessutom skydd mot ID-kapningar genom att meddela när en persons uppgifter hos UC ändras.

Upplysningscentralean erbjuder kreditupplysningar på både företag och privatpersoner

Hos Upplysningscentralen finns det möjlighet att begära en kreditupplysning på både privatpersoner och företag. Detta görs främst för att kontrollera en kunds kreditvärdighet och sannolikheten att kunden kan betala för en produkt eller tjänst. Med den informationen blir det lättare att ta ett beslut om man vill ingå avtal med en kund eller inte.

En kreditupplysning på en privatperson får bara göras om en person eller företag har ett legitimt behov av att göra det. Det gäller när en person ska ingå kreditavtal med någon eller av annan anledning behöver göra en riskbedömning av en persons ekonomi. Det kan exempelvis handla om en hyresvärd som ska hyra ut en bostad eller en arbetsgivare som ska anställa en person där tjänsten innefattar ekonomiskt ansvar, exempelvis ekonomichef.

Info! För en kreditupplysning på ett annat företag krävs inget legitimt skäl.

I en personupplysning framgår personens inkomst de senaste två åren, om det finns några kreditengagemang, ifall personen har några fastigheter, betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.

I en fullskalig kreditupplysning på ett företag ingår bland annat namn, adress och organisationsnummer. Dessutom får den som gör upplysningen reda på ekonomisk information i form av senaste registrerade händelser, om det finns några skulder hos Kronofogden och om företaget har några betalningsanmärkningar. Det görs även en riskprognos på företaget. Riskprognosen presenteras i fem olika riskklasser där sannolikheten att ett företag ska hamna på obestånd inom det närmaste året framgår.

  • Riskklass 5: mycket låg risk och mindre än 0,24 procents sannolikhet att företaget ska hamna på obestånd det närmaste året.
  • Riskklass 4: låg risk och 0,25–0,74 procents sannolikhet att företaget ska hamna på obestånd det närmaste året.
  • Riskklass 3: normal risk och 0,75–3,04 procents sannolikhet att företaget ska hamna på obestånd det närmaste året.
  • Riskklass 2: hög risk och 3,05–8,04 procents sannolikhet att företaget ska hamna på obestånd det närmaste året.
  • Riskklass 1: mycket hög risk och mer än 8,05 procents sannolikhet att företaget ska hamna på obestånd det närmaste året.

Kreditupplysningar kan göras på personer i utlandet

Hos Upplysningscentralen finns det även möjlighet att ta kreditupplysningar på privatpersoner och företag i utlandet. UC kan erbjuda upplysningar från nästan alla länder i hela världen. Informationen i dessa upplysningar kan dock skilja sig åt. Det beror på att det finns olika regler i olika länder om vilka uppgifter som får lämnas ut.

Kreditupplysningskopior skickas ut enligt lag

Varje gång en kreditupplysning görs måste en kreditupplysningskopia enligt lag skickas ut till den upplysningen berör. I kopian framgår det vilken information som UC har lämnat ut och vem som är beställaren av upplysningen.

Privatpersoner kan se sina egen kreditupplysning hos UC

Upplysningscentralen erbjuder en rad tjänster för privatpersoner, bland annat möjligheten att se sina egna kreditupplysningar. Med tjänsten Min Upplysning kan man se sina lån och krediter, vilka kreditförfrågningar som har gjorts på en själv och om man har några betalningsanmärkningar. Det framgår dessutom när betalningsanmärkningen försvinner, vilket kan vara bra att veta, eftersom en anmärkning försvårar möjligheterna att ta lån, teckna abonnemang och liknande.

Flera kreditupplysningar påverkar kreditvärdigheten

Kreditupplysningar, lån och skulder påverkar ens kreditvärdighet. Med kreditvärdighet menas en persons förmåga att betala sina skulder. Hos Upplysningscentralen går det att ta reda på sin kreditvärdighet med tjänsten Mitt Kreditbetyg. En person med bra kreditvärdighet ser banken eller långivaren som en tryggare kund, och därför är det lättare att få lägre ränta för kunder med bra kreditvärdighet än för personer med dålig kreditvärdighet.

Tips! Om du har bra kreditbetyg kan du visa det för banken när du ska förhandla om räntan.

UC är inte detsamma som en kreditupplysning

Det finns en missuppfattning om att UC skulle vara detsamma som en kreditupplysning. Det stämmer inte. Upplysningscentralen är bara ett av flera företag som tar kreditupplysningar. Andra företag som tar kreditupplysningar är exempelvis Dun & Bradstreet och Creditsafe. UC är dock det vanligaste kreditupplysningsföretaget i Sverige.

Ett företag som använder sig av Upplysningscentralen för att göra en kreditupplysning kan bara se en persons tidigare upplysningar från UC. Om en person har kreditupplysningar från Dun & Bradstreet går dessa inte att se i en upplysning från UC. Det innebär att en person som har många kreditupplysningar hos UC men få hos Dun & Bradstreet lättare kan få lån om den vänder sig till en långivare som använder sig av Dun & Bradstreet och inte UC.

UC:s skydd förhindrar ID-kapningar

UC sysslar inte bara med kreditupplysningar, företaget förhindrar även ID-kapningar. I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat sker ofta identitetskapningar över nätet och kunder krävs på pengar för varor och tjänster de inte har beställt.

För att förhindra detta har Upplysningscentralen ett ID-skydd man kan teckna. Den som skaffar skyddet meddelas varje gång ens uppgifter hos UC ändras. Skulle det visa sig att uppgifterna har ändrats på grund av ID-kapning får personen även stöd och hjälp i form av att bestrida fakturor och ta bort eventuella anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser.

Skulle det finnas skulder kvar efter ID-kapningen träder en försäkring in som täcker dessa skulder.