Creditsafe är det kreditupplysningsföretag som används mest i världen. Bolaget startade sin verksamhet 1997 och har sitt huvudkontor i Storbritannien. Creditsafe gör inte bara kreditupplysningar utan erbjuder en mängd olika kredit- och affärsinformationstjänster.

Kreditupplysningar gör det lätt att fatta säkra affärsbeslut

Creditsafe gör både företagsupplysningar och personupplysningar. Genom att få koll på andra personers och företags ekonomiska situation blir det lättare att ta säkra affärsbeslut. 

En kreditupplysning på ett företag eller en privatperson får bara göras när det finns ett giltigt behov. Det handlar ofta om att man ska ingå ett avtal där det är viktigt att få reda på den andra partens ekonomiska situation. Ett exempel kan vara att en hyresvärd ska hyra ut en bostad och behöver säkerställa att hyresgästen har de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att betala för bostaden. Det kan också vara så att en bank ska låna ut pengar till ett företag och måste säkerställa att företaget kommer att ha råd att betala tillbaka lånet.

I Creditsafes personupplysningar ingår bland annat

 • inkomstuppgifter
 • eventuella betalningsanmärkningar
 • skulder
 • personinformation
 • fastighetsinformation.

Tips! Det går att göra personupplysningar på sig själv för att se vilken information som finns. Där framgår det när eventuella kreditupplysningar försvinner.

I företagsupplysningarna ingår bland annat

 • adress
 • organisationsnummer
 • årsredovisning
 • betalningshistorik
 • skulder
 • betalningsanmärkningar.

Info! Creditsafe gör även utlandsupplysningar på personer och företag i 100 länder.

Creditsafe Scoring och Creditsafe Rating

I alla personupplysningarna ingår det som Credisafe kallar för Scoring, som visar hur sannolikt det är att en person kommer kunna betala sin skuld i framtiden. Creditsafe använder sig av en skala på 1–100, och ju högre siffra en person får, desto mer kreditvärdig är personen och det är större sannolikhet att skulden kommer att betalas.

I alla företagsupplysningar ingår Creditsafe Rating vilket är en riskbedömning av ett företag. Creditsafe beräknar sannolikheten att ett företag ska hamna på obestånd inom det närmaste året. Ju högre Rating, desto mindre sannolikt är det att ett företag ska gå i konkurs. Ratingen har en skala på 0–100.

Både Rating och Scoring gör det lättare att ta kloka beslut och inte själv behöva sitta och analysera alla uppgifter som framkommer efter en kreditupplysning.

Creditsafe bevakar ens befintliga kunder

Omkring 80 procent av alla kreditförluster sker på grund av att den ekonomiska situationen har förändrats hos en befintlig kund. Creditsafe erbjuder därför bevakning för att företag och privatpersoner lättare ska kunna hålla koll på sina kunder. Skulle kunden ändra adress, få sämre kreditvärdighet eller liknande så meddelar Creditsafe det.

Creditsafes bevakning fungerar som ett komplement till en vanlig kreditupplysning. Istället för att hela tiden hämta nya upplysningar hör Creditsafe av sig så fort det sker en förändring.

Hur får Creditsafe sin information?

Creditsafe får sin information från en rad olika källor. Framförallt använder sig bolaget av statliga myndigheter som SCB, Kronofogden eller Skatteverket. Det ger Creditsafe en bra bild av personens eller företagets ekonomi och tillgångar.

Lättare att få lån om kreditupplysningen tas hos Creditsafe

En person eller företags kreditvärdighet påverkas av många faktorer. Alltifrån hur många skulder man har till ens inkomst spelar roll, men även antalet kreditupplysningar har betydelse. Många kreditupplysningar kan ge sken av att personen eller företaget har försökt ta många lån från olika långivare, vilket kan försämra kreditvärdigheten och möjligheten till lån.

En person eller ett företag med många kreditupplysningar kan dock fortfarande få lån. Det kan oftast vara lättare att beviljas ett lån hos en långivare som använder Creditsafe. De flesta bankerna och långivarna i Sverige använder nämligen UC när de tar en kreditupplysning. Dessa upplysningar syns dock bara i UC:s register och inte i Creditsafes. Så en person med många upplysningar hos UC kan förbättra sina chanser att få lån genom att ansöka om ett hos en långivare som använder Creditsafe.

Creditsafe är verksamma i flera länder

Creditsafe Sverige ingår i den större koncernen Creditsafe Group. Inom koncernen finns det egna verksamheter i totalt 12 länder och på 18 olika kontor.

Creditsafe har egna verksamheter i

 • Sverige
 • Danmark
 • Norge
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Nederländerna
 • Frankrike
 • Belgien
 • Italien
 • Irland
 • Japan
 • USA.