Bisnode är ett av landets största affärs-, marknads- och kreditinformationsföretag. Bolaget används främst av andra företag som vill göra en kreditupplysning på någon. Bisnode grundades i Sverige i slutet på 80-talet och har idag 2 400 anställda som arbetar i 18 länder. I Sverige arbetar närmare 700 personer.

Gör kreditupplysningar på både företag och privatpersoner

Bisnode gör både personupplysningar och företagsupplysningar. Företaget erbjuder omfattande personupplysningar från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Upplysningar om privatpersoner innehåller bland annat

 • namn
 • adress
 • taxerad inkomst
 • fastighetsuppgifter
 • skulder hos Kronofogden
 • betalningsanmärkningar
 • lån och krediter.

De företagsupplysningar Bisnode gör gäller på företag runt om i hela världen. Bolaget använder sig då av världens största företagsdatabas som innehåller uppgifter om 290 miljoner företag över hela världen.

Uppgifterna finns inte kvar för alltid

Den informationen som en kreditupplysning innehåller finns inte kvar för all framtid. Exempelvis raderas uppgifter om betalningsanmärkningar efter tre år. En vanlig kreditupplysning är däremot inte synlig så länge, den försvinner redan efter ett år.

Kreditvärdigheten påverkas av många kreditupplysningar

En person eller ett företag med många kreditupplysningar riskerar att få låg kreditvärdighet. Med kreditvärdighet menas förmågan att betala tillbaka sina skulder. Ju lägre kreditvärdighet en person eller företag har desto svårare blir det att få lån, teckna abonnemang, ingå avtal och liknande. Den andra parten kan helt enkelt inte vara säker på att skulden betalas tillbaka baserat på den låga kreditvärdigheten.

Det är dock värt att tänka på att en kreditupplysning bara sparas i registret hos det företag som gjorde kreditupplysningen. En kreditupplysning via Bisnode registreras alltså bara i Bisnodes register. Det innebär att en person som nekas lån hos en långivare som tar upplysningar från Bisnode inte nödvändigtvis nekas lån hos en långivare som använder ett annat kreditupplysningsföretag.

Erbjuder ratingsymbol så företag kan visa sin kreditvärdighet

För att skapa nya kunder och behålla befintliga är det viktigt att ett företag har god kreditvärdighet. Det visar nämligen att företaget är lönsamt och har god tillväxttakt. Ett företag som är öppet och transparent med sin ekonomi skapar både förtroende och trygghet. Att visa att man driver ett kreditvärdigt företag kan därför vara bra ur marknadsföringssyfte.

För att bestämma hur kreditvärdigt ett företag är använder sig Bisnode av sex olika nivåer. De tre högsta betygen, AAA, AA, och A, visar på företag som är kreditvärdiga. Företag kan beställa betygen i form av logotyper att fästa både på webben eller i tryck. Bisnode har även diplom som företag kan beställa hem och sätta upp på kontoret. 

Var får Bisnode sin information ifrån?

Bisnode hämtar sin information från en rad olika källor. Vid personupplysningar inhämtas informationen ofta från statliga källor:

 • Skatteverket
 • Kronofogden
 • banker
 • SCB
 • Lantmäteriet.

Privatpersoner kan få koll på sina egna kreditupplysningar

När en person köper något på avbetalning, tecknar ett abonnemang eller tar ett lån görs ofta en kreditupplysning för att säkerställa att personen i fråga har betalningsförmågan som krävs. Enligt lag måste företaget som har tagit upplysningen meddela det genom att skicka ut en upplysningskopia.

Den kopian, och alla andra kreditupplysningar som Bisnode har gjort, kan privatpersoner ta del av genom att ansluta sig till tjänsten Min Upplysning. Alla upplysningar som görs kommer då digitalt istället för via post. Som privatperson får man dessutom en möjlighet att överblicka sin ekonomi och kreditvärdighet.

Med en tilläggstjänst ingår ID-bevakning

Till Min Upplysning har Bisnode en tilläggstjänst som heter ID-bevakning. Den fungerar som ett skydd mot bedrägerier och identitetsstölder. Om någon försöker byta en persons adressuppgifter eller liknande meddelas personen inom 24 timmar. Om det tas en kreditupplysning meddelas personen omgående. På så vis blir det lättare att avstyra eventuella identitetsstölder 

Bisnode erbjuder en liknande tjänst till personer med företagsengagemang. Tilläggstjänsten heter Företagsbevakning. En person med sitt personnummer kopplat till ett företag genom SCB:s eller Bolagsverkets register meddelas om det exempelvis sker en adressändring eller om företaget får en betalningsanmärkning. Med tilläggstjänsten är det möjligt att ta hur många kreditupplysningar som helst på företagen man är engagerad i för att få full koll på ekonomin.