Många företag behöver någon gång investera i en fastighet. Det kan exempelvis vara för kontor eller affärsbyggnader. Fastigheters värde kan uppgå till höga belopp, och det kan vara svårt för företag att finansiera dessa. Ett alternativ är att ta ett företagslån för att kunna köpa fastigheten. Detta kan ge olika fördelar till ditt företag, både beroende på företagsform och vilka beslut du tar.

Företagsform påverkar inte dina möjligheter

Du kan ta ett företagslån till fastighet oavsett företagsform. Det finns dock vissa för- och nackdelar med att låna till fastighetsköp som varierar beroende på företagsform. Här gäller det att överväga vad som är mest lönsamt för ditt företag.

Aktiebolag kan innebära lägre beskattning

Genom att ta ett företagslån för aktiebolag kan du äga fastigheten via bolaget. Det kan vara fördelaktigt eftersom privat ägande kan innebära hög beskattning den dag då fastigheten säljs. Om det rör sig om en fastighet i form av bostad kan aktiebolagets ägande göra alla driftkostnader för fastigheten avdragsgilla. Om fastigheten ägs av ett annat bolag kan det vara gynnsamt att ta ett lån för att köpa bolaget istället för fastigheten. På så vis slipper du lagfartskostnaden.

Med enskild firma finns två alternativ

I en enskild firma är företagets ekonomi nästintill likställd med ägarens ekonomi. Därför kan du låna till fastighet på två sätt:

  1. Genom att ansöka om företagslån för enskild firma
  2. Genom att ansöka om ett privat bolån

Eftersom din egna ekonomi i princip är likställd med företagets fungerar båda alternativen lika bra. Genom att väga dessa mot varandra kan du se vad som är mest fördelaktigt för dig.

Handelsbolag innebär större personligt ansvar

Ett handelsbolag har större personligt ansvar än ett aktiebolag men mindre än enskilda firmor. Ska du köpa en fastighet om du driver ett handelsbolag kan det vara bra att ansöka om ett särskilt företagslån för handelsbolag.

Tänk på att oavsett vilken typ av företagslån du tar för att köpa fastighet, och oavsett bolagsform, måste du i regel betala en marknadsmässig hyra till ditt egna företag om du ska använda bostaden privat. Det kan därför vara bra att bara låta företaget köpa en fastighet som faktiskt ska användas av företaget, och köpa privat om fastigheten ska användas privat.

Jämför långivarnas erbjudanden innan företaget lånar

Oavsett vilken sorts företag du driver är det viktigt att jämföra olika långivare innan du ansöker om att låna till fastighet. Räntan och andra eventuella avgifter är kostnader som företaget måste ta upp under en kostnadspost. Det innebär att kostnaderna för lånet kommer att påverka företagets resultat. Att hitta ett företagslån till fastighet med bra villkor kan alltså gynna företaget enormt mycket.

Hitta företagslånet med den lägsta räntan

Lån till fastighet innebär rörlighet och valmöjligheter

Företagslån till fastigheter brukar ofta vara väldigt rörliga. Du får i många fall välja mellan fast eller rörlig ränta på lånet, och det går att få ut pengarna i flera valutor. På så sätt kan du anpassa valen efter vad som är mest lönsamt för ditt företag.

Hos vissa långivare kan du även anpassa din återbetalningstid efter ditt företags kapacitet att betala tillbaka. För stora företag som har en hel del pengar som rullar in i företaget kan en kortare återbetalningstid vara lönsamt.

Tänk på! Ju längre amortering du har, desto mer ränta kommer du få betala.

Om du har ett litet företag kanske inte en kort återbetalningstid fungerar. Då kan det vara praktiskt att få välja den tiden som passar bäst. Valen av ränta och återbetalningstid kan alltså variera beroende på vilken företagsform du har. Var medveten om att du bör ha koll på vad som passar bäst för ditt företag, innan du fattar några beslut.

Välj mellan bunden och rörlig ränta

När det kommer till företagslån och lån till fastigheter har du ofta möjligheten att välja olika bindningstider för räntan. Här kan du anpassa ditt val efter marknaden och välja det som är mest ekonomiskt lönsamt.

Det finns även olika typer av lån och räntor. Sätt dig in i ränteläget och utgå därifrån. På så sätt kan du hitta den formen av ränta som gör att ditt lån blir minst kostsamt.

Tips! Sätt dig in i marknadens ränteläge för att hitta den rätta typen av lån och ränta som är bäst för ditt företag och din nya fastighet.

Det finns ett lån med räntetak. Det innebär att den korta, löpande räntan justeras var tredje månad, men aldrig kan överstiga den fastställda räntan. På så sätt blir det en säkerhet för dig.

Det finns även en så kallad räntesäkring. Det påminner om en fast ränta, med skillnaden att du kan säkra räntan på ett lån som ska betalas i framtiden om ränteläget är gynnsamt för stunden. På så sätt skyddar du dig mot alla räntehöjningar. Å andra sidan kan du inte ta del av räntesänkningar, precis som vid fast ränta.

Utgå alltid från ditt företags förutsättningar

Beroende på vad du har för företagsform kan du välja det som passar dig. För en liten, nystartad enskild firma kan det kanske kännas mer tryggt att välja räntesäkringen. På så sätt väljer du att säkra räntan när den befinner sig lågt, och är samtidigt skyddad om den skulle stiga. Däremot kanske ett aktiebolag klarar av en räntehöjning, och för dem skulle det bättre alternativet eventuellt vara rörlig ränta med räntetak.

Redaktionen
Redaktionen red@laneguiden.se