När det är uteslutet att ansöka om företagslån från traditionella långivare kan du vända dig till andra företag för att låna pengar. Detta kan ses som ett enklare sätt att låna pengar, i och med att många långivare har hårda krav. Nackdelen att låna mellan företag är att det kan innebära en större risk än ett vanligt lån.

Låna mellan företag och slipp svårigheter

Banker vill inte låna ut pengar om de inte känner en stark säkerhet till företaget. Något du inte får glömma bort är att företag också troligtvis kommer ställa krav på dig för att få tillbaka sina pengar. Förhoppningsvis kommer kraven vara lägre, vilket gör att du enklare kan få lån av ett annat företag.

Tänk på! Lån mellan företag är inte alltid det bästa alternativet. Se över vilka andra möjligheter som finns innan du går vidare med ett lån från ett företag.

Vid vissa tillfällen kan räntesatserna för lånen vara desamma som hos banker, vilket då eventuellt inte gör någon skillnad i var du tar företagslånet. Ett exempel är om lånet lämnas på kommersiella villkor. Detta är ett lån mellan företag som är tillåtet. Ett sådant lån ska normalt sett ha en marknadsmässig ränta, vilket betyder att räntan på lånet kommer vara detsamma som hos en bank.

Jämför och hitta företagslån hos traditionella långivare

Innan du går med på att ta ett företagslån från ett annat företag kan det vara bra att jämföra företagslån från vanliga banker och långivare för att se var du får bäst ränta och villkor. Att låna från ett annat företag är inte alltid det bästa alternativet.

Ta reda på om företagsformen tillåter utlåning

Beroende på vilken företagsform ditt företag har kan reglerna kring utlåning av pengar mellan företag se annorlunda ut. I vissa fall kan utlåning av pengar vara förbjuden. Detta beror på vem som lånar ut pengar och vem som tar emot pengarna.

Förbjuden utlåning av pengar

  • I ett aktiebolag är det förbjudet att låna ut pengar till ägaren och ägarens närstående. Brott mot detta bestraffas med böter eller fängelse. Utlåningen leder även till extra beskattning av bolaget som lånar ut pengarna och av aktieägaren.
  • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till ett annat aktiebolag om aktieägaren i det ena bolaget har ett bestämmande inflytande över det andra bolaget.

Tillåten utlåning av pengar

  • Inom enskilda firmor är sådan typ av utlåning som är förbjuden i aktiebolag tillåten. Du kan alltså inom företaget låna pengar av dig själv.
  • För att en utlåning inom aktiebolag ska vara tillåten måste reglerna och villkoren i aktiebolagslagen vara uppfyllda genom att lånet lämnas på kommersiella villkor.

Anledningen till att det finns så strikta regler för aktiebolag när det kommer till att låna mellan företag är delvis för att aktiebolagets kapital ska skyddas. En annan anledning är för att ingen ska privat konsumera pengar som inte är skattade för.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent red@laneguiden.se