Ett handelsbolag är en företagsform som drivs av två eller flera delägare. Bolaget är en juridisk person vilket innebär att företaget kan företa rättsliga handlingar som att ta företagslån. Bolagsmännen är personligt betalningsansvariga för företagets skulder. Liksom andra företagsformer kan det vara relevant för handelsbolag att ansöka om företagslån i olika faser.

Ta ett företagslån anpassat efter ditt handelsbolag

Beroende på vilken fas ditt handelsbolag befinner sig i, finns det olika typer av långivare att vända sig till. Ett vanligt problem för små handelsbolag är att få företagslån i allmänhet. Anledningen är att risken för långivaren att förlora pengar är stor i början och att de därför inte är intresserade av mindre kunder.

Tänk på! Bara för att ditt företag är i behov av lån bör ni inte acceptera vilken ränta som helst. Försök se över olika erbjudanden och gör en övervägning gentemot företagets intäkter och kostnader.

Vissa långivare har däremot specialiserat sig på företagslån till småföretag. En del är enbart startade för att kunna hjälpa mindre företag, och dessa långivare är ofta inte så stora själva. För att dra till sig kunder erbjuder de simpla ansökningar och korta svarstider, vilket kan vara skönt för små eller nystartade handelsbolag.

Hitta rätt företagslån genom att jämföra långivare

Olika typer av långivare är specialiserade på olika typer av företag och i vilken fas de befinner sig i. Vänd dig till en som matchar med hur ditt handelsbolag ser ut, för att öka chansen till att få företagslån. Vilken långivare som är lämplig för ditt företag kan du enkelt ta reda på genom att jämföra företagslån.

Ha en stabil ekonomisk grund inför företagslånet

Innan du söker om företagslån för handelsbolaget, är det viktigt att du har något att grunda lånet på. Du kommer bli nekad från alla långivare om du inte kan uppvisa god återbetalningsförmåga. Ett handelsbolag kan ses som en större osäkerhet för långivare att låna ut till än exempelvis aktiebolag. Därför är det viktigt uppvisa säkerheter som gör att långivaren upplever en mindre risk i att ge ditt handelsbolag ett företagslån.

Du kan förbereda dig inför ansökan av ett företagslån genom att: 

  • Ha ett kassaflöde. Det innebär att ditt handelsbolags inbetalningar och utbetalningar som strömmar in och ut ur företaget regelbundet.
  • Använd delägarnas kontantinsatser som säkerhet. Har ni som delägare gått in med mycket pengar kan detta ses som en säkerhet för långivaren att det finns pengar i företaget om något skulle gå snett.
  • Ta ett lån som är rimligt utifrån vad ni ska använda det till. Om ni begär om lån på extremt höga summor, för enbart en liten förändring, kan långivarna se detta som ett tecken på osäkerhet. Ni kan då framstå som att ni inte kan hantera pengarna och dess värde.
  • Ha en vision om hur pengarna ska användas. Försök visa för långivaren vad pengarna kommer bidra med för verksamheten. Är pengarna till för en expansion kanske företaget får ett bättre årsresultat, och på så sätt kan betala tillbaka lånet.

Ta aldrig ett större företagslån än bolaget kan hantera

Innan du ska ta ett företagslån är det bra att sätta sig ner och fundera över hur stort lån handelsbolaget behöver. Tänk igenom var pengarna ska användas och bestäm därefter till hur mycket du behöver låna. En fördel med ett handelsbolag är att du inte har ett för stort krav på insats av pengar när du registrerar bolaget. Vid start av aktiebolag är kraven på kapitalinsatsen betydligt högre. Utnyttja att det finns mer frihet i handelsbolag. Genom detta kommer du kanske inte behöva låna så mycket pengar.

Ju mindre pengar ni lånar, desto lättare kommer det troligtvis vara att få lån. I och med att ett handelsbolag har ett krav på minst två delägare kommer ni båda kunna gå in med personliga insatser till företaget. Dessa kan räcka rätt långt om ni inte har stora planer på att utöka verksamheten i början av uppstarten.

Redaktionen
Redaktionen red@laneguiden.se