En enskild firma är en företagsform där ägaren är personligt ansvarig för företagets skulder. Ett företagslån kan bli relevant oavsett om den enskilda firman befinner sig i fasen som nystartat företag, i en stabil fas med många år på marknaden eller en expansiv fas. Eftersom ägaren är personligt ansvarig är det viktigt att ha koll på vad ett företagslån till en enskild firma innebär innan du ansöker.

Visa långivaren att ditt företag klarar ett företagslån

Det första problemet för enskilda firmor är långivares ovilja att ta risker. Trots att du kan ha flera år av drivande av enskild firma i bagaget, kan det vara problematiskt att ta företagslån. Den största anledningen är företagsformen; ägarens ekonomi är nära sammankopplad med företagets ekonomi. Du måste därför kunna uppvisa säkerheter både inom företaget och hos dig som ägare.

Detta gäller kanske framför allt dig som är i uppstartsfasen av enskild firma. Ett tips är att alltid ha ett sparkonto att förlita sig på om något oväntat skulle hända. Ju mer säkerheter du kan uppvisa för långivare, desto lättare blir det för dig att ta företagslån för din enskilda firma.

Tänk på! En enskild firmas ekonomi är ofta sammankopplad med ägarens ekonomi. Se därför till att ha ekonomiska säkerheter hos båda parter för att öka lånegivares vilja att ge dig lån.

Något att tänka på om du är i uppstartsfasen är att långivare troligtvis kommer höja sina krav på säkerhet. Många firmor klarar inte av sitt första år och det är därför en stor risk för långivare att ge ut företagslån till en enskild firma i uppstartsfasen. Här är det viktigt att du bevisar att du har andra faktorer att förlita dig på om något skulle gå snett.

Några saker som långivare normalt tittar på är: 

 • Företagets affärsplan och om den är realistisk
 • Om budgeten är hållbar
 • Tidigare bokslut om firman har funnits en längre tid
 • Du som ägare och om du har en bra ekonomi, samt eventuella medägare
 • Den enskilda firman i helhet

Ett hemligt knep är att ta en kreditupplysning på din enskilda firma och din privata ekonomi. På så sätt kan du ta del av den informationen långivare kommer ta del av då du ansöker om företagslån till din enskilda firma. Det gör det både enklare att i förebyggande syfte åtgärda det som långivare kan se som risker och du är betydligt mer förberedd inför en eventuell förhandling av ett företagslån.

Större chans hos mindre långivare

I och med att större långivare föredrar att ge ut företagslån till företag som innebär en mindre risk kan det vara smart att som enskild firma vända dig till mindre aktörer. Det finns långivare som är specifikt utformade för att kunna hjälpa företag som har större personligt betalningsansvar och på så sätt mindre säkerheter. Dessa har ofta en simpel process att genomgå för att få lån. Hos vissa långivare kan du fylla i ett formulär på hemsidan, för att sedan ha pengarna på kontot samma dag.

Tips! Vänd dig till en långivare som är likvärdig med ditt företag, för större chans att få företagslån. Har du en liten enskild firma kan du vända dig till mindre aktör. Har du en stor enskild firma kan du börja vända dig till större aktör.

Att vända dig till en långivare som är likvärdig med storleken på ditt företag kan vara fördelaktigt. Huvudsaken är dock att du väger in flera alternativ innan du bestämmer dig för vilket företagslån du ska ansöka om. På så sätt kan du spela ut långivare mot varandra och de får i princip tävla om att ha din enskilda firma som kund. Detta kan du enkelt göra genom att genomföra en jämförelse av långivare som erbjuder företagslån till dig med enskild firma.

Jämför och hitta företagslån för din enskilda firma

Räkna med oväntade händelser

Som företagare i en enskild firma är det viktigt att tänka på oväntade händelser när du tar företagslån. Långivaren kommer ställa frågor, men det är bra att du ställer de till dig själv också för att vara beredd. Enskilda firmor är ofta inte alls lika stora som exempelvis aktiebolag, och förlitar sig därför på de få anställda de har. Några frågor som kan vara bra att tänka på innan du ansöker om ett företagslån är dessa:

 • Vad händer om du som ägare i uppstarten blir sjuk? Kan den enskilda firman drivas vidare ändå?
 • Klarar firman av oväntade ekonomiska händelser? Exempelvis om flera kunder inte betalar i tid?
 • Finns det utrymme i den enskilda firmans ekonomi att betala de kostnader som företagslånet innebär?
 • Om den enskilda firman inte kan betala tillbaka, kan du med din privata ekonomi betala tillbaka företagslånet?

Tänk på dessa frågor innan du tar ett lån. Inte bara långivaren vill ha en säkerhet, du själv bör också känna en säkerhet om att företagslånet kommer kunna återbetalas. Om inte kan både den enskilda firman och din ekonomi drabbas negativt.

Utnyttja fördelarna med enskilda firma

Trots att det ofta är lättare att ta företagslån om du driver t.ex. ett aktiebolag, kan det finnas fördelar med enskild firma.

 • Administrationen vid låntagande är betydligt enklare hos enskilda firmor än exempelvis aktiebolag.
 • Det är enkelt låna mellan företaget och ägaren. Detta är inte tillåtet i aktiebolag. I enskilda firmor kan du som ägare låna pengar av firman. Du lånar på så sätt pengar av dig själv. På så sätt behöver du inte vända dig till externa långivare, och slipper därmed problemen kring svårigheterna att ta lån.

Utnyttja att du har just företagsformen enskild firma och kan ta vara på detta. Något du däremot aldrig får glömma bort är att du som ägare alltid är personligt betalningsansvarig för alla skulder som din enskilda firma tar på sig.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent red@laneguiden.se