Checkkredit är ett sätt att stärka ett företags likviditet utan att behöva låna en given summa. Genom checkkredit går det att låna pengar löpande upp till en viss gräns. Checkkrediten är vanligtvis bunden till ett företagskonto och är ett kortsiktigt sätt att låna pengar. Detta används ofta för att finansiera ett företags rörelsekapital.

Med checkkredit kan ditt företag låna pengar

En checkkredit liknar ett kreditkort och innebär att ett företag när som helst kan låna pengar upp till en viss gräns. Företaget har ett avtal med en bank eller finansiell institution som sätter en så kallad limit på hur mycket pengar företaget maximalt kan använda. Sedan är det upp till låntagaren, alltså företaget, att använda alla pengar eller ingenting.

Checkkrediten har två avgifter:

 1. Fast årlig avgift (kontraktsränta) på det beviljade kreditbeloppet som avser den maximala gränsen pengar du kan förbruka.
 2. Ränta på beloppet som företaget utnyttjar, som företaget och långivaren kommit överens om (dispositionsränta).

Checkkrediten ger företag möjligheter att uppfylla kortsiktiga mål, genom att låna en viss summa pengar. Checkkredit kan även vara bra för att uppfylla företags kortsiktiga behov.

Tips! Checkkredit kostar i princip bara pengar när du faktiskt utnyttjar den. På så sätt kan det vara en stor säkerhet för ditt företag utan att det kostar massa pengar.

Om en verksamhet har svängningar i ekonomin, exempelvis på grund av stora satsningar på olika projekt, kan en checkkredit balansera upp ojämnheten. Nackdelen med checkkredit är att företaget kan ta för vana att spendera mer pengar än vad som faktiskt finns tillgängligt. Det kan leda till en ond spiral där företaget ständigt lever på kredit. Ska ditt företag göra en investering eller har ekonomiska problem och det är en engångsföreteelse kan det vara bättre att ansöka om ett företagslån istället.

Jämför räntor och villkor på företagslån

Överväg att teckna checkkredit hos en ny långivare

När ett företag ska skaffa en checkkredit är det vanligaste alternativet att vända sig till sin vanliga bank. Det kan finnas fördelar med att använda samma bank för företagets alla finansieringar. Däremot är det värt att ha i åtanke att det finns konkurrens även hos banker. Det kan därför vara lönsamt att diskutera checkkrediten med ett flertal långivare eller finansieringsinstitut. På så sätt får du reda på vad alla långivare kan erbjuda dig och du kan enkelt räkna ut vilket alternativ som har mest lönsamma villkor.

Fördelar med att teckna checkkredit hos en annan långivare: 

 • Ränta och villkor är oftast mer förmånliga
 • Du har fler valmöjligheter och därför en bättre förhandlingsposition
 • Mindre långivare är oftast mer flexibla och erbjuder smidigare lösningar

Nackdelar med att teckna checkkredit hos en annan långivare: 

 • Din vanliga långivare kan ha bättre insikt i ditt företag
 • Du kan få rabatt på andra avgifter om du har många tjänster hos samma bank

För att ta reda på vilken långivare som kan erbjuda ditt företag bäst villkor för checkkredit bör du börja med att jämföra alternativen innan du tecknar en checkkredit.

Val av valuta kan påverka din checkkredit

Trots att ett företag är lokaliserat inom landet, handlar många fortfarande utanför den inhemska marknaden. Om ditt företag har löpande in- och utbetalningar i utländsk valuta kan du påverka din checkkredit positivt genom att välja valuta. I och med detta kan du välja valutan som har den mest gynnsamma växelkursen. Du kan däremot inte välja fritt mellan vilken valuta som helst.

Valet av valuta påverkar endast de företag som handlar utanför den inhemska marknaden och därför blir påverkade av växelkurser. Om kronan har försvagats kan ett företag som handlar med exempelvis USA, välja att använda dollar till sin checkkredit, för att tjäna på växelkursen.

Betala inte för hög ränta på checkkrediten

Din checkkredit är en uppgörelse mellan ditt företag och en långivare. Villkoren står fasta från långivarens sida till dess att köparen, alltså företaget, vill förhandla villkoren. På så sätt kan ditt företag spara pengar genom att påpeka att priset för checkkrediten är för högt.

För att lyckas sänka kostnaderna är en bra utgångspunkt att du kan påvisa skäl till att priset borde sänkas. I och med att ansvaret ligger på köparens sida är det upp till dig och ditt företag att höra av er till långivaren för att sänka priset. En långivare kommer inte höra av sig om prisförhandlingar.

Tänk på! Du måste kontakta långivarna för att sänka räntan, de kommer inte kontakta dig. Förändrade omständigheter kan göra att ditt företag förtjänar en lägre ränta.

Om ditt företag går bättre och har fått en bättre kreditvärdighet är detta en anledning till att höra av sig till din långivare. Ju bättre kreditvärdighet ett företag har, desto lägre ränta. Om ditt företag utvecklas och går bättre ska räntorna inte ligga på samma nivå. På marknaden är dessutom räntorna låga och förmodligen sätts din ränta högre då långivarna utgår från ett högre ränteläge. Markera istället här att du vill ha marknadsräntan.

Viktigt att veta om din checkkredit

Det finns viktiga aspekter som kan vara bra att ha i åtanke när det gäller ditt företags checkkredit. Om du har koll på dessa får du bättre förståelse för checkkrediten. Detta minskar risken att du betalar för mycket eller gör val som i längden missgynnar företaget.

 • Du betalar två gånger för företagets checkkredit; kontraktsränta och dispositionsränta.
 • Företag med bättre kreditvärdighet betalar lägre ränta. Anledning till detta är att det finns en större säkerhet för långivare att få tillbaka sina pengar. God kreditvärdighet har större, lönsamma företag och företag med god soliditet.
 • För att veta vad du ska betala kan du utgå från exempel. Ett lönsamt företag med 10-50 anställda och god soliditet bör få en kontraktsränta på 0,5 % och en dispositionsränta på 3,0 – 3,5 %.
 • Om du har ett litet företag och/eller om ditt företag går med förlust kan du utgå från ett annat exempel. Ett sådant företag får högre ränta. Kontraktsräntan kan då ligga på 1 -1,5 % och dispositionsränta på 4,0 – 5,0 %.
Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent red@laneguiden.se