Att lösa ett bolån innebär att du betalar av hela det kvarvarande lånebeloppet på en gång. Om du, genom sparande eller någon annan anledning, kan lösa ditt bolån kan det vara en bra idé för att bli skuldfri.

Oavsett vilka bestämmelser du har kring ditt bolån går det alltid att lösa bolån i förtid. Huruvida det är lönsamt eller inte beror på vad du och din långivare har avtalat om ditt bolån.

Enklare att lösa bolån med rörlig ränta

Att lösa bolån med rörlig ränta innebär inga extra kostnader för dig som låntagare överhuvudtaget och är väldigt enkelt. Möjligheten att kunna lösa bolån i förtid är en fördel med att ha rörlig ränta på sitt bolån. Med en rörlig ränta kan du betala av bolånet snabbt.

Tips! Att kunna betala av bolån snabbt är en fördel med att ha rörlig ränta.

Att ha rörlig ränta på bolån innebär i praktiken att räntan är bunden i tremånadersperioder. Detta gör att det inte kommer att innebära några kostnader för långivaren om du löser ditt bolån i förtid och således inte för dig heller. Har du bolån med rörlig ränta kan du lösa bolånet i förtid enkelt genom att kontakta din långivare och gå igenom hur överföringen ska gå till.

Du kan behöva betala ränteskillnaden

Har du bolån med bunden ränta och vill lösa bolånet i förtid fungerar processen lite annorlunda. Att lösa bolån med bunden ränta innebär att låntagaren, alltså du, måste betala en så kallad ränteskillnadsersättning.

Anledningen till att du behöver betala en sådan är att när du ansöker om bolån till en bunden ränta av en långivare tar långivaren i sin tur ett bundet lån för att kunna låna ut till dig. För att långivaren inte ska gå med förlust under tiden som är kvar av den bundna perioden behöver du alltså betala en ersättning.

Ränteskillnadsersättningen är därför i praktiken en avgift som banken tar ut för att kompensera för deras förlorade ränteintäkter. Beroende på ränteläget kan avgiften vara allt mellan 0–200 000 kronor.

Tänk på! Att lösa ett lån med bunden ränta är inte alltid lönsamt

Det är fullt möjligt att lösa bolån med bunden ränta men huruvida det blir lönsamt eller ej är en annan fråga. Ränteskillnadsersättningen är ju avsedd för att täcka den ränta du fortfarande skulle betalat för lånet.

Om du har ett bundet bolån och vill betala av bolånet snabbt är det bäst att försöka pricka in när bolåneräntan är stigande. Vid ett sådant tillfälle kan du nämligen ha turen att ränteskillnadsersättningen är mycket liten eller, i vissa fall, till och med obefintlig.

Räkna på om det lönar sig att lösa ett bolån

Det är sällan en rakt igenom dålig idé att lösa sitt bolån i förtid. Att lösa bolånet innebär att du blir skuldfri. Om det är det mest lönsamma att lösa bolånet i förtid är en annan fråga och det är omöjligt att ge ett generellt svar.

Två saker att tänka på innan du löser ditt bolån

  • Räntan i framtiden. Den framtida räntan påverkar i stor utsträckning om det är lönsamt att lösa ditt bolån eller inte. Om räntorna går uppåt sparar du på att lösa bolånet, går de istället nedåt är det inte säkert att du sparar några pengar. Ett alternativ är också att investera pengarna till en högre ränta än vad bolånet har, då har du högre avkastning än räntekostnaderna.
  • Ränteskillnadsersättningen. Är det så att ditt bolån är bundet för en tid framöver innebär det också att ränteskillnadsersättningen blir högre. Ha det i åtanke och räkna noga på lönsamheten innan du väljer att lösa ditt bolån i förtid.

Om du ska välja att lösa ditt lån i framtiden beror alltså på en mängd faktorer. Det som talar främst för att lösa in sitt bolån är självklart att du blir skuldfri – bolåneräntan berör dig inte längre. Däremot kan du som sagt investera pengarna och ha en potentiellt högre avkastning och då tjäna pengar, det är med andra ord i slutändan en fråga om preferens.

I vissa fall kan det även gynna dig som vill betala av bolånet snabbt att byta bank innan du löser lånet. Den hårda konkurrensen mellan långivarna skulle nämligen kunna resultera i att du får en lägre ränta.