Att ta bolån med borgensman innebär att långivaren får en extra säkerhet, utöver den säkerhet som bostaden i sig medför. Bolån med borgensman kan vara mycket användbart för den som annars får en onödigt hög ränta eller inget bolån alls. Exempelvis är det vanligt att en förälder går in som borgensman när barnet ska köpa sin första bostad och behöver ta ett bolån för att kunna göra det.

Hur fungerar bolån med borgensman?

En borgensman går i god för att betala din skuld till långivaren om inte du gör det. Borgensmannen ansvarar alltså ytterst för att lånet betalas tillbaka.

Skulle du inte kunna betala tillbaka skulden till långivaren blir det därmed borgensmannen som gör det i ditt ställe. Borgensmannen kan därefter kräva skulden från den ursprungliga låntagaren. Långivaren slipper därmed processen med indrivning.

Visste du? Borgensmän blir allt ovanligare för bolån då allt färre vill gå i borgen för andra.

Borgensmannen blir därför en säkerhet för banken. Vid bolån innebär det att banken får en säkerhet i bostaden och en extra säkerhet i form av borgensmannen.

Förutsatt att alla betalningar sker på rätt sätt och inom satt tidsram behöver du inte ha någon kontakt med borgensmannen. Borgensmannen blir bara berörd om du inte sköter dina betalningar, förutsatt att avtalet gällde enkel borgen.

Få hjälp att pressa ner bolåneräntan
 • Jämför räntor från flera banker med en ansökan
 • Personlig handläggare som hjälper dig i processen
 • Kostnadsfritt och ej bindande att ansöka

Varför behövs en borgensman vid bolån?

Ibland kan det vara banken själv som kräver en extra säkerhet för att bevilja bolån. En sådan säkerhet kan vara en borgensman, som alltså går i god för att lånet betalas tillbaka.

Genom att gå i borgen har borgensmannen det yttersta ansvaret för att skulden betalas till långivaren.

Visste du? Det är relativt vanligt att föräldrar går i borgen för sina barn för att de ska ha råd med sin första bostad.

Om du vill teckna ett bolån men inte har kreditvärdigheten för det kan en borgensman vara ett bra alternativ. Eftersom borgensmannen ställer sig som säkerhet för skulden är det vanligtvis någon som litar på dig och din återbetalningsförmåga.

Det finns två sorters borgensman

Även om man i dagligt tal slänger sig med frasen ”gå i borgen” till höger och vänster är det faktiskt ett generellt begrepp för en mer komplicerad juridisk företeelse.

Förenklat kan man säga att det finns två olika typer av borgen som skiljer sig stort i det risktagande som borgensmannen går med på genom att gå i borgen för någon.

Enkel borgen

En enkel borgen innebär att borgensmannen får betala skulden om inte låntagaren gör det. Långivaren måste alltså först tvinga låntagaren på betalning.

Visste du? Om inget annat står vid ett sammanhang där någon gått i borgen är det enkel borgen som gäller.

Om låntagaren, sedan långivaren krävt låntagaren på betalning, ändå inte kan betala vänder de sig i nästa steg till borgensmannen. Då måste borgensmannen betala långivaren det som låntagaren är skyldig.

I ett tredje steg kan borgensmannen sedan kräva låntagaren på ersättning.

Stegen i enkel borgen:

 1. Låntagaren krävs på betalning.
 2. Om låntagaren inte kan betala måste borgensmannen betala.
 3. Borgensmannen kräver sedan ersättning från låntagaren.

Proprieborgen

Proprieborgen fungerar annorlunda än enkel borgen. När det gäller proprieborgen har borgensmannen ett mycket större ansvar.

För en skuld med proprieborgen svarar borgensmannen nämligen för skulden som sin egen. Det här innebär att till skillnad från enkel borgen, då långivaren först måste kräva låntagaren på pengar, kan långivaren vid proprieborgen vända sig direkt till borgensmannen för att kräva betalning.

Tänk på! Att gå i proprieborgen innebär en större risk för borgensmannen än enkel borgen.

Att långivaren vänder sig direkt till borgensmannen vid proprieborgen kan exempelvis hända om borgensmannen är mer likvid än låntagaren.

Precis som vid enkel borgen kan borgensmannen dock vända sig till låntagaren med ett återbetalningskrav när skulden är betald.

Vilken typ av borgen är bäst?

Vilken typ av borgen som är bäst i din situation beror främst på hur mycket borgensmannen litar på dig. Viktigt att komma ihåg är att borgensmannen egentligen bara fungerar som en säkerhet för långivaren och att det fortfarande är du som ska betala skulden.

Tänk på! De flesta går i borgen för nära vänner och familj, vilket kan göra indrivningen av en skuld känsloladdad och svår.

Långivaren ser självklart helst att en proprieborgen ingås eftersom det innebär att de minimerar risken för att förlora de pengar de lånar ut.

Krav för bolån med borgensman

Det är inte alla långivare som accepterar borgensåtaganden. Det kan tyckas märkligt, eftersom en borgensman innebär en extra säkerhet för långivaren, men det finns en god anledning. Ett bolån med borgensman kan nämligen lätt bli en dyr affär för långivaren.

Om den som går i borgen för bolånet har en sämre ekonomisk situation än vad du har kanske det inte finns någon nytta med att ha den personen som borgensman för ditt bolån.

Men även om borgensmannen har god ekonomi när avtalet tecknas kan mycket hända under tiden för bolånet. Om borgensmannens ekonomi försämras till det värre kan långivaren få svårt att driva in pengar om du som låntagare inte kan betala.

Innan du ansöker om bolån med borgensman bör du därför först och främst hitta en långivare som accepterar borgensåtaganden.

Vad är skillnaden mellan borgensman och medlåntagare?

Det är stor skillnad mellan en enkel borgensman och en medlåntagare. Som medlåntagare har man samma åtaganden som en låntagare. På så vis kan en medlåntagare jämföras med att gå i proprieborgen.

 • En medlåntagare har samma betalningsansvar som låntagaren för lånet. Lånet är gemensamt.
 • En borgensman svarar för att skulden betalas till banken om låntagaren inte kan betala. Lånet är inte gemensamt.

Viktigt att tänka på om du ska gå i borgen för ett bolån

Om du ska gå i borgen för någons bolån måste du vara mycket försiktig. Ett borgensåtagande är ingen liten affär och det kan bli mycket dyrt för borgensmannen om låntagaren inte går att lita på.

Även om du har rätt att kräva in alla pengar du betalar till långivaren från låntagaren kan det bli en långdragen process. Ofta går man dessutom i borgen för familjen eller nära vänner. Att kräva in pengar via Kronofogden kan därför bli väldigt känsloladdat och tufft.

Säkerställ därför alltid att du går i borgen på dina villkor och för någon som du verkligen litar på. Målet med att vara en borgensman är alltid att inte bli inblandad i betalningen utan att stå utanför som en extra säkerhet för långivaren.

Objektiv bedömning av situationen är nyckeln

Att göra en objektiv bedömning av personen du tänkt gå i borgen för är nyckeln. Även om det är en nära vän behöver du göra noggranna efterforskningar om personens återbetalningsförmåga och kreditvärdighet. Dessutom kan du behöva bedöma personens karaktär, för att avgöra om du kan lita på honom eller henne när det verkligen gäller.

Sätt dig också ner med personen du funderar på att gå i borgen för och diskutera varför personen behöver att du går i borgen för honom eller henne. Om det till exempel handlar om en försämrad kreditvärdighet kanske det är en varningsklocka för dig gällande personens återbetalningsförmåga.

3 enkla steg för att ta bolån med borgensman

Processen från det att du hittar en borgensman till dess att du får den registrerad kan beskrivas så här:

 1. Hitta en borgensman. Först och främst måste du förstås hitta en borgensman – och det är inte alltid så lätt. Ett borgensåtagande innebär nämligen alltid en risk. När du letar efter en borgensman är det därför troligt att din familj eller dina närmaste vänner är de som kan tänka sig ställa upp.
 2. Hitta en långivare som accepterar en borgensman. Trots att en borgensman innebär en extra säkerhet för långivaren är det långt ifrån alla som accepterar borgensåtaganden. Därför är det naturligtvis viktigt att du väljer rätt långivare för dig.
 3. Teckna avtalet med borgensmannen. Efter att du hittat en borgensman och en långivare som accepterar borgensåtaganden är det dags att ansöka om lånet. När det är beviljat saknas bara att du undertecknar lånet samtidigt som borgensmannen skriver på sitt borgensåtagande. Efter att avtalet är upprättat är allt klart!