Sedan den första juni 2016 är det amorteringskrav för bolån. Kravet innebär att alla nya bolån över 50 % belåningsgrad måste amorteras. Att amortera på bolånet innebär att du betalar av på din skuld. Amorteringskravet är ofta en viktig fråga vid bolån och bostadsköp eftersom den ofta utgör en stor del av utgifterna.

Amorteringskravet består av två steg

Amorteringskravet som det ser ut idag har två krav vilka är beroende av din belåningsgrad. Belåningsgraden är hur stor andel av bostaden som är finansierad med bolån. Det finns två lånenivåer du som låntagare behöver hålla reda på när du ska amortera på bolån:

  • > 70 % = 2 % amortering. Ansöker du om ett bolån för över 70 % av bostadens värde måste du amortera minst 2 % av ditt totala bolån varje år.
  • 50 – 70 % = 1 % amortering. Lånar du mellan 50 % till 70 % av bostadens värde måste du amortera minst 1 % av ditt totala bolån varje år.

Ju mer kontantinsats du kan lägga in i bostaden desto mindre behöver du låna och ju mindre amortering krävs. Detta är de regler som finns enligt amorteringskravet vilket är en slags miniminivå för långivrare. Om en långivare har ett krav på mer amortering är det alltså helt tillåtet, däremot inte mindre.

Exempel: Du köper ett boende för 2 miljoner kronor. Du betalar kontantinsatsen på 15 % och tar ett bolån för resterande 85 %. bolånet blir då totalt 1,7 miljoner kronor. Eftersom bolånet är över 70 % av bolånets totala värde måste du amortera minst 2 % av bolånet varje år. Det blir 34 000 kronor årligen och således ett månadsbelopp på 2833 kronor.

Skärpt amorteringskrav från 1 mars 2018

Den 1 mars 2018 infördes ett skärpt amorteringskrav. Det nya skärpta amorteringskravet gäller bostadslån tagna efter 1 mars 2018. Om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets årliga bruttoinkomst måste du amortera ytterligare en procent på det totala lånebeloppet.

Exempel: Du köper en bostad som kostar 2 000 000 kronor, du har en kontantinsats på 300 000 kronor och behöver låna 1 700 000 kronor. Du har en årsinkomst på 300 000 kronor före skatt. Det skärpta amorteringskravet innebär att du måste betala två procent enligt amorteringskravet plus ytterligare en procent eftersom ditt lånebelopp är högre än 4,5 gånger din årsinkomst.

Amorteringskravet gäller endast nya bolån

De nya amorteringskraven gäller bara nya bolån. Har du ett bolån som tecknades innan den 1:a juni 2016 kommer du alltså inte att behöva amortera på ditt befintliga bolån. Skulle du däremot behöva höja ditt befintliga bolån, exempelvis vid en renovering, och höjningen innebär att du passerar 50 % eller 70 % i belåningsgrad kommer du att behöva börja amortera på ditt bolån. Därför kan det vara smart att spara till en renovering, alternativt ansöka om ett renoveringslån, istället för att utöka ditt bolån och på så vis slippa amorteringskravet.

Tips! Om en utökning av ditt bolån innebär att du måste börja amortera kan det vara värt att överväga att spara pengar istället.

Det finns flera fördelar med att amortera på bolånet. Vad många inte tänker på är att amortering av bolån i första hand inte är en kostnad utan i praktiken innebär ett sparande. Genom att amortera ditt bolån sänker du också räntekostnaderna som beräknas av ditt lånebelopp. Att amortera på ditt bolån innebär också att du kommer närmre skuldfrihet.

Nyproduktioner kan undgå amorteringskravet

Om bostaden du planerar att köpa är en nyproduktion har din bank möjlighet att göra ett undantag på amorteringskravet de fem första åren. Det innebär att du inte skulle behöva amortera på bolånet förrän efter fem år. Skulle du flytta ditt befintliga bolån till en annan bank utan att utöka bolånebeloppet omfattas du inte heller av amorteringskravet.

Det viktigt att ha i åtanke att bankerna själva bestämmer om du behöver amortera eller inte. Ska du köpa en nyproduktion och vill slippa amortering bör du jämföra olika långivare innan du ansöker om ett bolån. På så sätt kan du hitta en långivare som faktiskt gör detta undantag, eftersom alla inte gör det.

Två sätt att amortera på bolån

Det finns två bra sätt att amortera på bolån. Fundera över vilket av alternativen som fungerar bäst för dig och din ekonomi:

  1. Rak amortering. Innebär att du amorterar samma summa vid varje amorteringstillfälle. Rak amortering innebär att räntekostnaden och således också den totala summan att betala tillbaka vid varje avbetalningstillfälle blir lägre i takt med att skulden till din bank minskar.
  2. Amortera med annuitetslån. Att amortera på det här sättet innebär att du betalar samma summa vid varje avbetalningstillfälle. I början av lånet är andelen ränta större men i takt med att du amorterar blir räntekostnaden lägre och amorteringsbeloppet högre. Du kan läsa mer om detta under annuitetslån.

Innan du ansöker om ett bolån är det viktigt att överväga om du faktiskt kommer klara av amorteringen varje månad. Den måste alltså tas med i beräkningen trots att amortering inte utgör en kostnad.

Amortering på bolån kan ses som en investering

Att amortera på bolånen innebär en kostnad som kan vara jobbig för dig som låntagare. Värt att komma ihåg då är att när du amorterar på ditt bolån minskar din skuld till banken. En mindre skuld till banken innebär att du får lägre räntekostnader. Faktumet att du amorterar på ditt bolån innebär också att om du vill ta ett tilläggslån längre fram blir förutsättningarna för bra villkor betydligt bättre.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent red@laneguiden.se