Avdragsgilla räntor är en lånekostnad du som privatperson kan göra avdrag för. Det är enbart den nominella räntan som är avdragsgill. Andra former av låneutgifter som amortering och dylikt går inte att göra ränteavdrag för. Avdraget för räntan dras av från din inkomstskatt och redovisas i din deklaration.

Ränteavdraget är cirka 30 %

Att en kostnad är avdragsgill betyder att du får gör avdrag på den när du deklarerar. Ränta betalar du (nästan) alltid när du lånar pengar och ofta utgör det majoriteten av den totala lånekostnaden. Själva avdraget innebär att du får dra av 30% av dina räntekostnader från din slutskatt. Det här betyder att din skattekostnad (baserat på dina inkomster) räknas fram och sedan dras 30% av dina räntekostnader av från detta belopp. Räntor är avdragsgilla oavsett vilken typ av lån det gäller.

Exempelvis: Tim har en skatt på 30 000 kr, samtidigt har han räntekostnader på 10 000 kr. Hans avdragsgilla räntekostnader är då 0,3*10 000 kr =  3000 kr. Hans slutskatt kommer alltså att bli 30 000 – 3000 kr = 27 000 kr.

Det finns dock vissa undantag för hur mycket du får göra ränteavdrag från. Det trettioprocentiga avdraget gäller enbart upp till 100 000 kr, efter det dras 21 % av det överskridande beloppet av.

Alla räntor är inte avdragsgilla

Staten tillåter en inte att göra avdrag på alla räntekostnader, utan det finns vissa undantag. Dessa är bland annat:

  • CSN-lån
  • Sjukersättning
  • Fordonsskatt
  • Bostadsbidrag
  • Dröjsmålsavgifter

Det är även viktigt att komma ihåg att till ränta räknas själva nominella räntan och inget annat. De övriga kostnader som ett lån kan medföra, exempelvis uppläggningsavgift och aviavgift, inte är avdragsgilla.

Skatteverket sköter ränteavdrag automatiskt

Om allt fungerar som det ska i din deklaration ska du inte behöva redovisa avdraget för räntor själv. Skatteverket ska ha uppgifter för dina räntekostnader under året och redovisa dessa i din skattedeklaration. Det här är dock ingen garanti, även om det sällan blir fel. Se därför till att alltid gå igenom din deklaration och se över att samtliga räntekostnader finns redovisade och är avdragna.