Annuitetslån är ett lån som återbetalas med ett lika stort belopp varje månad tills lånet är avbetalt, om inte räntan ändrar sig. I början betalar du mer i ränta än vad du amorterar, och i slutet av perioden amorterar du mer och betalar en mindre andel ränta. Annuitetslån är det vanligaste upplägget för privatlån och används ofta vid till exempel billån.

Annuitetslån har oftast rörlig ränta. Om räntan höjs så att den påverkar din privatekonomi kan lånet förlängas. Amorteringen ska vara så stor att hela beloppet kan återbetalas innan löptiden är slut.

Annuitetslån är bra när

  • du vill ha samma månadskostnad varje månad
  • din betalningsförmåga är mindre i början och högre i slutet
  • det är viktigare att månadsinbetalningen är samma varje månad än den totala kostnaden för lånet.

Räkna ut månadsbeloppet på annuitetslån

För att kunna räkna ut beloppet, annuiteten, behöver man veta lånebeloppet, räntesatsen och antalet betalningstillfällen.

Beräkna annuitetslån

kr
%
månader

Månadskostnad

kr/månad

Perioden som annuitetslånet ska betalas av på kan ändras. Skulle den rörliga räntan bli högre måste även återbetalningsperioden förlängas. Du kan även betala mer än vad som avses i annuitetsbeloppet och du kan då omförhandla tiden för ditt annuitetslån.

Annuitetslån behöver inte betalas av årsvis

Avbetalningar enligt annuitetslåneprincipen avser inte längre enbart de lån som betalas årsvis. Numera räknar även flera långivare in månadsvisa betalningar som ett annuitetslån. Det här kan vara förvirrande för många. Men det som utmärker ett annuitetslån är det som tidigare nämnts, alltså ett fast annuitetsbelopp. Ser du denna typ av fast återbetalningsplan kan det kallas för ett annuitetslån.

Används ofta för lån med säkerhet

I privata sammanhang används annuitetslån ofta vid billån eller båtlån men även vid bolån. I näringsverksamhet är det en vanlig avbetalningsmetod för företagslån. Oftast är det större belopp som man väljer att betala av på det här sättet. Annuitetslån är då fördelaktigt eftersom det gör det lätt att räkna med en exakt månadskostnad/årskostnad. Annuitetslån är alltså en mycket populär form av återbetalning som kan utgöra en stor trygghet för såväl privatpersoner som företag.

Vad är annuitetslån med bibehållen annuitet?

Bibehållen annuitet, även kallad falsk annuitet, innebär att annuiteten inte ändras om räntan ändras. Om räntan höjs ökar räntekostnaden i månadsbetalningen och amorteringen minskar. Månadsbeloppet förblir dock detsamma.

Eftersom månadsbeloppet inte förändras även om räntan höjs innebär det att löptiden i stället förlängs. Om du är mån om att bli skuldfri efter en viss tid är alltså bibehållen annuitet inte det bästa alternativet. Skulle räntan sänkas förkortas dock löptiden.

Vilka är fördelarna och nackdelarna med bibehållen annuitet?

Fördelen med ett annuitetslån är att du undviker stora höjningar av månadskostnaden. Med ett annuitetslån vet du på förhand hur mycket du ska betala varje månad. Månadskostnaden är konstant till skillnad från andra låneformer där månadskostnaden varierar. Som låntagare är det lätt att planera sin privatekonomi med ett annuitetslån.

Den största nackdelen med ett annuitetslån är att den totala räntekostnaden oftast blir högre med ett annuitetslån än med ett lån med rak amortering. Om det sker en större räntehöjning ökar andelen räntekostnader och amorteringen minskar vilket gör att det tar längre tid att betala tillbaka lånet.

Vad är ändrad annuitet?

Ändrad annuitet är motsatsen till bibehållen annuitet. Med ändrad annuitet är lånets löptid konstant även om det skulle ske en räntehöjning. Vid en räntehöjning påverkas månadsbetalningen, som justeras efter den nya räntan. Nackdelen med ändrad annuitet är att du inte vet hur stor månadsinbetalningen blir.

Kan jag betala av mitt annuitetslån när jag vill?

Ja det kan du. Som låntagare har du alltid den lagstadgade rätten att betala tillbaka lånet tidigare. Du väljer själv om du vill betala tillbaka en större summa eller hela lånet. Om du väljer att delbetala en större summa kan du välja att förkorta löptiden på den resterande delen, eller så kan du sänka månadskostnaden. Vad som är bäst är upp till låntagaren själv att bestämma.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent alexandra.stenvall@laneguiden.se