Amortering är en avbetalning på ett lån. Amorteringen kan bestå av delar eller hela lånebeloppet. Amorteringen sker vanligtvis efter en avbetalningsplan och kan vara uppdelad månadsvis eller kvartalsvis och betalas tillsammans med räntan. Det finns olika typer av amortering beroende på vilken typ av lån du har. De två vanligaste amorteringsplanerna är rak amortering och annuitet.

Vad är amortering? 

Amortering förekommer hos nästan alla typer av lån. Amortering är den summa  du regelbundet betalar tillbaka på din skuld. Du måste vanligtvis amortera på alla lån oavsett om det är stort eller litet lån, ett billån eller bolån. En del lån kan omfattas av lite speciella regler och krav för hur amorteringen ska gå till.

Vissa lån, till exempel bolån, har amorteringskrav. Amorteringskravet styr amorteringstakten, det vill säga hur mycket du måste amortera i förhållande till din belåningsgrad och din inkomst. Andra lån kan vara amorteringsfria, det vill säga att du inte betalar någonting förrän du betalar av hela lånet. 

Kan man amortera extra på ett lån?

Ja, du kan amortera extra på ett lån. Genom att extraamortera minskar skulden snabbare. Det innebär också att den totala räntekostnaden för skulden minskar. Ju snabbare du kan betala tillbaka ett lån, desto mindre blir kostnaden för lånet.

Vad är rak amortering? 

Rak amortering är den vanligaste formen av amortering när du tar ett lån. Rak amortering innebär att du betalar tillbaka samma summa med aktuell ränta vid varje återbetalningstillfälle. Eftersom skulden minskar vid varje tillfälle minskar även räntekostnaden. Det innebär att den totala summan som du betalar tillbaka för lånet minskar och blir lägre vid varje återbetalningstillfälle. 

Från början är räntan hög för att sedan minska i takt med att skulden minskar. Det innebär att den totala summan som du betalar tillbaka för lånet minskar och blir lägre vid varje återbetalningstillfälle. Lån med rak amortering gör dig skuldfri snabbare.

Vad är annuitet?

Annuitet innebär att du betalar samma summa vid varje betalningstillfälle tills lånet är helt återbetalt. I början betalar du mer i ränta än vad du amorterar och i slutet av låneperioden amorterar du mer än vad du betalar i ränta.

Amorteringssumman ökar med tiden samtidigt som räntekostnaden minskar. Det betyder att totalsumman alltid är konstant. Fördelen är att du inte behöver amortera mycket i början, vilket du behöver göra vid rak amortering.

Vad är ett amorteringsfritt lån?

Ett amorteringsfritt lån innebär att du bara betalar ränta och eventuellt andra avgifter under den tiden som du har amorteringsfrihet. Amorteringsfria lån är oftast tidsbegränsade. Syftet med amorteringsfria lån är att ge låntagaren en paus från att amortera under vissa perioder där ekonomin är mer ansträngd. Under den amorteringsfria perioden skjuter du alltså upp återbetalnigen av lånet. 

Längden på ett amorteringsfritt lån kan variera beroende på vilken typ av lån det gäller. För bolån kan bankerna bevilja amorteringsfrihet under en väldigt lång tid, till exempel tio år. Däremot är det det max tre år för privatlån. Regler och villkor skiljer mellan olika långivare.

Bolån har särskilda krav för amortering

Bolån har särskilda amorteringskrav, som bestämmer hur mycket du måste amortera per år. Amorteringskravet gäller bolån tagna efter 1 juni 2016.

Belåningsgraden och skuldkvoten avgör hur mycket du måste amortera. Alla bolån med en belåningsgrad på över 50 procent måste amortera på sitt bolån. De som har en belåningsgrad under 50 procent på bolånet behöver inte amortera enligt amorteringskravet. 

Så mycket måste du amortera enligt amorteringskravet

  • 70 % eller mer. Lånar du 70 % eller mer av bostadens värde betalar du 2 % av lånet varje år. 
  • Mindre än 70 %. Lånar du mindre än 70 % av bostadens värde betalar du endast 1 % av lånet varje år. 
  • 50 % eller mindre.Har du lånat 50 % eller mindre omfattas inte ditt lån av amorteringskravet. 

Undantag från dessa krav kan göras om du tog ditt bolån innan den 1:a juni 2016. Även nyproducerade bostäder som är belånade till mindre än 70 % är amorteringsfria i fem år. Undantag från detta amorteringskrav kan även göras vid särskilda skäl. Det kan exempelvis vara om du blir arbetslös, sjuk eller är med om ett dödsfall inom familjen. 

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent alexandra.stenvall@laneguiden.se