En amortering är en avbetalning på ett lån. Det är det belopp du betalar av på ditt lån vid varje betalningstillfälle. Vid varje amorteringstillfälle betalas också ränta, vilket sker enligt en avbetalningsplan, vanligtvis varje månad eller kvartalsvis. Bankernas amorteringskrav ser olika ut för olika lån.

Att amortera på ett lån är ingen kostnad utan snarare ett sparande. Vissa lån har amorteringskrav medan andra lån är amorteringsfria tills att du betalar tillbaka hela lånet.

De två vanligaste amorteringsmodellerna är rak amortering och annuitetslån.

Det går att amortera på alla lån

Amortering förekommer hos nästan alla typer av lån. Man kan amortera små lån, stora lån men även bolån vilket omfattas av lite speciella regler. Amortering betyder egentligen bara avbetalning av en skuld. Du amorterar alltså när du betalar av en del av ett lån, men även när du betalar av hela skulden.

Bolån har särskilda krav gällande amortering

Bolån omfattas av amorteringskravet. Det innebär att du måste amortera en viss andel av bostadens marknadsvärde om din belåning är högre än 50 procent av bostadens marknadsvärde.

Amorteringskravet infördes den 1 juni 2016 och skärptes ytterligare den 1 mars 2018. Anledningen till att amorteringskravet infördes var för att Finansinspektionen var rädd att hushållen lånade mer än vad de skulle kunna betala tillbaka, och därför ville de bromsa hushållens bolån. Många köpte dyra bostäder och valde att ha sitt lån amorteringsfritt för att få lägre boendekostnader, vilket också har lett till att hushållens skulder stigit och blivit orimligt stora i proportion till hushållens inkomster.

Alla som tar ett nytt bostadslån efter 1 mars 2018 påverkas av det skärpta amorteringskravet. Det innebär att om du tar ett bostadslån som är 4,5 gånger större än hushållets totala inkomster måste du amortera ytterligare 1 procent av lånet per år tills lånet är 50 procent av bostadens värde. Om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde måste du amortera 2 procent per år.

  • 70% eller mer. Lånar du 70% eller mer av bostadens värde amorterar du 2% av lånet varje år.
  • Mindre än 70%. Lånar du mindre än 70% av bostadens värde amorterar du 1% av lånet varje år.
  • 50% eller mindre. Har du lånat 50% eller mindre omfattas inte ditt lån av amorteringskravet.

Dessa krav fungerar som ett minimikrav för bankerna. Det innebär att en bank kan välja att kräva mer amortering, men inte mindre.

Exempel: Om Kalle lånar 700 000 kr till en bostad värd en miljon måste han amortera 2% det vill säga 14 000 kr per år. Det innebär för Kalle en månadskostnad på cirka 1167 kr. När Kalle har betalat av så att hans lån omfattar mindre än 70% behöver han bara betala hälften vilket ger en månadskostnad på cirka 583 kr. När Kalle har betalat av halva lånet behöver han inte amortera om han inte vill.

Undantag från dessa krav kan göras om du tog ditt bolån innan den 1:a juni. Även nyproducerade bostäder som är belånade till mindre än 70% är amorteringsfria i fem år. Undantag från detta amorteringskrav kan även göras vid särskilda skäl. Det kan exempelvis vara om du blir arbetslös, sjuk eller är med om ett dödsfall inom familjen.

Du betalar av ditt lån efter det avtal du har med banken

Återbetalning av lånet sker varje månad eller varje kvartal. Det vanligaste är att du har ett autogiro och att det dras direkt från ditt konto. Du kan också få räkningen hemskickad inför varje betalningstillfälle, men då kan banken ta ut en aviavgift för att täcka den administrativa kostnaden.

Banken får ta ut en aviavgift även om du har e-faktura eller autogiro, men de flesta bankerna väljer att inte göra det. Banken får själv avgöra hur stor aviavgiften är, det kan variera mellan 15 och 50 kronor.

Tips! Du kan spara en hel del pengar genom att använda dig av e-faktura eller autogiro, eftersom du slipper betala aviavgiften.

Lån med rak amortering gör dig skuldfri snabbare

En rak amortering är den avbetalningsmodell som gör dig skuldfri snabbast. Rak amortering innebär att du varje månad eller kvartal återbetalar samma summa tillsammans med aktuell ränta. Skulden minskar lika mycket vid varje betalningstillfälle. Kostnaden för räntan blir olika vid varje betalningstillfälle eftersom din skuld minskar i takt med att du betalar av skulden.

Från början är räntan hög för att sedan minska i takt med att skulden minskar. Det betyder att den totala kostnaden från början av låneperioden är högre men minskar successivt efter varje betalningstillfälle. Totalsumman vid varje betalningstillfälle blir olika eftersom räntekostnaden baseras på skulden.

+ Den totala lånekostnaden blir mindre jämfört med ett annuitetslån.

– Dyr lånekostnad i början av lånet, eftersom räntan beräknas på skulden.

Annuitetslån innebär att betalar samma summa varje månad

Vid ett annuitetslån betalar du samma totalsumma vid varje betalningstillfälle tills lånet är helt återbetalt. I början betalar du mer i ränta än vad du amorterar och i slutet av låneperioden amorterar du mer än vad du betalar i ränta.

Amorteringssumman ökar med tiden och räntekostnaden minskar, vilket betyder att totalsumman alltid är konstant. Fördelen är att du inte behöver amortera mycket i början, vilket du behöver göra vid rak amortering.

+ Ett annuitetslån begränsar storleken på månadsinbetalningen och ger en jämnare återbetalningsplan.

– Totalkostnaden för annuitetslån blir något högre på grund av den låga amorteringstakten i början av återbetalningsperioden.

Du kan återbetala hela lånet när som helst

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att lösa ditt lån när som helst. Om du har ett blancolån eller ett privatlån och har råd att betala tillbaka lånet innan lånetiden har löpt ut kan det vara en god idé att göra det. På så sätt sparar du den räntekostnad ditt lån kostar vid varje betalningstillfälle.

Även bolån kan lösas i förtid. Har du ett bolån med rörlig ränta kostar det inte dig något att betala av lånet i förtid. Har du ett bolån med bunden ränta har långivaren rätt till en ränteskillnadsersättning, under förutsättning att det finns överenskommet i låneavtalet.

Ränteskillnadsersättningen är den ersättning som bankerna tar ut för att täcka uteblivna framtida ränteintäkter. Ränteskillnadsersättningen beräknas genom att räntan på ditt lån jämförs med en jämförelseränta.

Tänk på! Reglerna för ränteskillnadsersättning ändrades 1 juli 2014. Om lånet bands innan 1 juli 2014 gäller de gamla reglerna. Bands lånet efter 1 juli 2014 gäller de nya reglerna. Med de nya reglerna är ränteskillnadsersättningen lägre och det är billigare att lösa lån bundna efter 1 juli 2014.

Amortering ska inte ses som en kostnad

Amortering är till skillnad från räntan inte en kostnad eftersom amortering är en återbetalning av en skuld. Genom att amortera betalar du alltså av det du lånat, vilket gör att dina skulder minskar. Amorteringskravet är därför ingen direkt förlust för dig, men en utgift man måste räkna med särskilt för bolån. Även om man inte har ett amorteringskrav är det ofta en mycket god idé att ha en amorteringsplan.

Alexandra Stenvall
Alexandra Stenvall Ekonomiskribent alexandra.stenvall@laneguiden.se