Låna till företagsköp

Download PDF

Ett företagsköp, även kallat företagsförvärv, innebär att ett företag köps av en utomstående. Köpet görs vanligtvis av ett annat företag eller en juridisk person men kan även vara en fysisk person. Ett företagsköp måste i regel finansieras minst till hälften kontant. Den andra halvan kan finansieras genom ett lån till företagsköp. Ett sådant lån kan ges på olika villkor beroende vilken typ av bolagsform ditt företag driver.

Köp av ett annat företag kräver ofta företagslån

Ett företagsköp kan ofta kräva en stor summa pengar. Först och främst köper du upp ett företag som redan har hunnit etablera sig på marknaden i stället för att starta ett nytt företag. Bara det kommer troligtvis att kosta en hel del. Dessutom krävs en stor kontantinsats, minst hälften av företagets värde, för att ett företagsköp ska gå igenom.

Om du är bra på att förhandla och ger banken en tydlig och säker bild på företagsköpet, skulle du eventuellt kunna sänka kontantinsatsen. Men då krävs det att du finansierar resterande belopp med annat medel. Baserat på vilket sorts företag du driver kan du i så fall ansöka om ett företagslån. Innan du gör det bör du dock jämföra villkoren hos olika långivare för att se till att du får bra villkor.

Hitta företagslån till företagsköpet

Tydliga framtidsplaner ökar chanserna

Långivare gillar inte att ta risker och satsa på oseriösa personer. Det gäller därför att du framställer dig själv som professionell och ambitiös. En fördel är att ha goda framtidsplaner. Långivare lägger stor vikt vid allt från framtidsutsikter och en välskriven affärsplan till prognoser för resultat- och balansräkningens utveckling och tillväxt. Du kan inte vara för noggrann, utan förväntas snarare lägga ner mycket tid och energi i företaget som du har tänkt köpa.

Tips! Långivare vill oftast se ett stabilt företag med ett bra kassaflöde.

Att ha en stabil framtida ekonomi är ett måste för att bankerna ska våga ta risken att låna ut pengar till dig. Se därför till att ditt nya företag kan finansiera en återbetalning av lånet inom 3–5 år. Det kan innebära att företag i tillväxt kan ha lättare att betala tillbaka lånet än företag som befinner sig på en marknad som inte utvecklas. Tänk efter vart ditt företag kommer att befinna sig inom dessa år.

3 sätt att köpa ett företag på

Du kan köpa ett företag på olika sätt, oavsett om du tar ett företagslån för att finansiera köpet eller inte. Vad som är bäst för ditt företag beror på hur företaget är uppbyggt och vad som föredras. Det är bra att vara medveten om alla alternativ för att kunna överväga vilket sätt som passar bäst.

  1. Köpa aktier i ett aktiebolag.Om du köper aktierna i ett företag får du den högsta makten och tar därför över ansvaret för företaget.
  2. Köpa andelar i ett handelsbolag/enskild firma. Om du köper andelarna i ett handelsbolag eller en enskild firma tar du över ansvaret. Det innebär att du även får ta över det personliga och solidariska ansvaret som gäller för dessa företagsformer.
  3. Köpa ett företags tillgångar. Ett företags innehåll kallas inkråm, och att du köper ett företags inkråm betyder att du köper företagets tillgångar. På så sätt driver du vidare företaget, men slipper ansvaret för den tidigare verksamheten. Dessutom bör det tilläggas att personen som sålde företaget fortfarande har kvar sitt företag.

Om du inte får ett företagslån kan privatlån vara ett alternativ

Privatlån kan vara ett alternativ om du inte lyckas få något företagslån. Du som låntagare behöver då inte någon säkerhet, och du behöver inte heller redogöra för vart pengarna ska gå. Din egen kreditvärdighet blir det som står för säkerheten.

Ibland satsar banker hellre på privatpersoner än företag när det kommer till stora lån och godkänner en större summa om du ansöker om privatlån.

Några fördelar med privatlån för företagsköp är att du kan få ett större lånebelopp, samtidigt som du inte behöver behöver redogöra för hur du ska använda pengarna. En nackdel med privatlån för företagsköp är istället att lånet står på dig själv och inte på företaget.

Trovärdighet ett krav för att övertyga långivare

Du måste våga ta risker. Om inte du är villig att göra det kommer banken inte heller att vilja det. Du måste därför tro på företaget och framtiden, och övertyga både dig själv och banken om att ditt företag är en bra investering. En risk kan exempelvis vara att lösa problemet med att inte ha en tillräckligt stor kontantinsats.

Vi vill se ett företag som har passion och visar att de vågar satsa på sin idé. Om de inte tror på sig själva kommer inte vi att tro på företaget heller. – Per, långivare till företag.

Det är kanske inte så många som har de pengarna som krävs att gå in med. En kontantinsats behöver därför inte vara bara kontanter eller egna pengar. Långivaren kan också acceptera en borgen eller inteckning i egen fastighet.

Det kan kännas jobbigt och vara en risk att gå i personlig borgen för företagslånet, men om du är villig att göra det ser banken ditt engagemang. På så sätt kan de också bli mer villiga att satsa på dig.


Redaktionen

Ekonomi-skribenter

red@laneguiden.se

Kommentera

Obligatoriska fält är märkta *