Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som utgår från en förfallen fordran. Villkoren för dröjsmålsränta regleras främst genom avtal, alltså är det inte lagstiftningen som gäller i första hand. När du lånar ska det framgå förfallodatum samt när och hur dröjsmålsränta utgår. Dröjsmålsränta kan bli dyrt om du inte betalar tillbaka ett lån i tid.

Dröjsmålsränta uppstår om du inte betalar i tid

Dröjsmålsränta uppstår enbart när en fordran har förfallit. Det är alltså en extra avgift som utgår om du inte betalat en fordran, exempelvis en återbetalning på ett lån, i tid. När dröjsmålsränta uppstår kan variera, enligt lagstiftningen får det dock tas ut tidigast en månad efter att fordran förfallit. Avtalet kan dock ändra den här tiden. För dig som är konsument är du dock skyddad mot de avtal som tar ut en oskäligt hög ränta eller liknande.

Dröjsmålsränta baseras på avtal eller referensränta

Dröjsmålsräntan baseras på referensräntan, det vill säga den ränta riksbanken offentliggör för varje år. Dröjsmålsräntan räknas ut genom att ta referensräntan + 8%. Om referensräntan är 2% är alltså dröjsmålsräntan 10%. Detta är per år vilket är relativt lågt. De flesta låneförmedlare har dröjsmålsräntor beräknade på 1-2% per månad istället.

Tips! Dröjsmålsränta är referensräntan + 8% om inte annat avtalats

Det här innebär att vad du kan förvänta dig att betala om du exempelvis inte betalar tillbaka ett lån i tid oftast står i avtalet du skrivit under. Om du däremot inte hittar något i avtalet som reglerar dröjsmålsränta kan du enkelt räkna ut den själv enligt den räntesats som står ovan.

Du riskerar bara dröjsmålsränta vid försenad betalning

Den enda gången du riskerar att betala dröjsmålsränta är när förfallodatumet på en fordran passeras. Du ska dock innan du tecknar ett avtal kolla de villkor som gäller, för att inte få en chock senare.

Tänk på! Dröjsmålsräntan fungerar som ett incitament för att betala tillbaka det man är skyldig

Dröjsmålsränta finns ursprungligen till för att långivare och andra som har krediter eller skulder utställda ska få tillbaka sina pengar. Det finns dock vissa oseriösa långivare som utnyttjar det faktum att vissa har svårt att betala tillbaka skulder eller helt enkelt beviljar lån utan att säkerställa att personen i fråga kommer kunna betala tillbaka lånet. På Låneguiden.se finns enbart seriösa långivare som alltid tar kreditupplysning oavsett lånebelopp.

Med dröjsmålsränta kan en skuld snabbt växa

Du måste alltid betala den ränta som redan har delgivits, det vill säga att om du betalar för sent kan du få betala dröjsmålsränta för den tid som passerat. Om du får en påminnelse där det står att dröjsmålsränta kommer börja tas är det mycket viktigt att prioritera denna betalning. Detta eftersom att räntekostnaderna snabbt kan bli större än själva skulden.