Kontantinsatslån

Download PDF

En kontantinsats är de 15% av en bostads värde som inte täcks av bolånet. Har du inte råd att betala kontantinsatsen går det att låna detta belopp genom ett så kallat kontantinsatslån. Kontantinsatslån kan vara användbart för unga eller förstagångsköpare som annars inte kunnat betala kontantinsatsen. Innan du tar ett kontantinsatslån kan det vara bra att läsa på om vilka kostnader det innebär.

Kontantinsatslån är ett lån utan säkerhet

Kontantinsatslån är helt utan säkerhet till skillnad mot bolån. Vid bolånet tas bostaden som säkerhet för lånet. För att förhindra att bolånet är större än vad bostaden är värd finns kravet på kontantinsats. Tanken med kontantinsatsen är att den ska betalas med egna medel. Med dagens bostadspriser är det dock svårt att spara ihop så mycket pengar och kontantinsatslån har därför blivit allt mer eftertraktat.

Tips! Med kontantinsatslån kan du betala en kontantinsats utan att behöva spara i flera år. 

Då bolånet redan har bostaden som säkerhet är kontantinsatslånet helt utan säkerhet. Det här betyder i praktiken att långivaren tar en större risk vid kontantinsatslån och det har därför en generellt högre ränta och kortare återbetalningstid.

Ett kontantinsatslån är enkelt att ansöka om

Ett kontantinsatslån fungerar som ett privatlån. Det innebär att det är ett lån utan säkerhet och istället tas ofta en högre ränta för lånet. Räntan kan variera beroende på dina ekonomiska förutsättningar. Ju stabilare ekonomi, desto mindre risk kommer långivaren anse att kontantinsatslånet innebär och desto lägre ränta. För att få ett kontantinsatslån med låg ränta och bra villkor kan det vara bra att tänka på följande:

1. Hitta billigaste kontantinsatslånet

Innan du tar ett kontantinsatslån är det mycket smart att jämföra dessa. Att inte jämföra kontantinsatslån kan leda till onödiga kostnader i alldeles för hög ränta.

2. Acceptera bara kontantinsatslån med rimliga villkor

Efter du jämfört väljer du den långivare som har bäst ränta och villkor i övrigt. Många långivare tillämpar en individuell ränta. Det innebär att räntan kan variera beroende på dina ekonomiska förutsättningar.

Även om du skulle ha det en betalningsanmärkning eller liknande bör du inte acceptera ett kontantinsatslån med orimligt hög ränta. Du ska trots allt ha råd att betala för kontantinsatslånet, ditt bolån och de andra kostnader som ett köp av bostad innebär. Samtidigt kan det vara svårt att låna med betalningsanmärkning utan att få en något högre ränta än vad du fått om du inte haft en betalningsanmärkning.

3. Se till att få kontantinsatsen utbetald i tid

Efter lånet blivit beviljat återstår bara att skriva på skuldebrevet. Utbetalningstiden för kontantinsatslån är vanligtvis mellan 2-3 dagar, men det kan även vara omedelbart. Om du vill ha lånet utbetalt så fort som möjligt är det bra att välja en långivare som använder samma bank för utbetalning som du har konto hos.

4. Sköt dina återbetalningar för att undvika kostnader

Betala alltid kontantinsatslånet enligt den avbetalningsplan som förhandlas, annars kan det bli mycket dyrare än vad du räknat med. Eftersom ett kontantinsatslån inte har någon säkerhet är det vanligt att långivare tar ut höga avgifter vid försenad återbetalning. Detta eftersom denna sortens lån bygger på att alla låntagare faktiskt betalar tillbaka, annars kommer långivaren tillslut få slut på finansiella medel.

Följer du dessa enkla steg får du inte bara ett kontantinsatslån utan du tar det även till bäst villkor.

Kontantinsatslån måste jämföras noga

Även om kontantinsatslånet är betydligt mindre omfattande än bolånet är det fortfarande mycket viktigt att jämföra dina olika alternativ. Eftersom att det är utan säkerhset kan du få en betydligt högre ränta än för bolånet och innan du lånar är det viktigt att klargöra några punkter:

  • Räntan. Räntan är som sagt oftast högre, se därför till att du får den bästa möjliga räntan samt att du har råd att betala denna.
  • Återbetalningstiden. Återbetalningstiden är mycket kortare än bolånet, se till att vara medveten om detta och säkerställa att du har råd att betala.
  • Den sammanlagda kostnaden. Den sammanlagda kostnaden av bolånet och kontantinsatslånet är den siffra du bör räkna med att betala. Se till att denna inte överstiger vad du har råd med.

Förutom detta gäller det som vanligt att kolla igenom kontraktet noga samt att kontakta långivaren om du inte förstår eller av någon anledning vill ändra ett angivet villkor.