Bolån utan fast anställning

Att få ett bolån utan fast anställning är något som många tror är omöjligt. Att så skulle vara fallet dementeras dock av de flesta långivare. Vid beviljande av bolån tas det hänsyn till fler saker än din anställningsform. Generellt är det allt färre svenskar som arbetar under fast anställning vilket gör att långivare nu lägger större vikt vid andra faktorer. Du kan påverka dina möjligheter att få bolån utan fast anställning genom att uppvisa god ekonomi i övrigt.

Påvisa annan ekonomisk säkerhet som väger upp

När du tecknar ett bolån är det en rad faktorer som påverkar din kreditvärdighet. Anställning och lön är självklart en stor del, men det finns flera andra punkter som också tillmäts en stor vikt. Du kan själv påverka dina möjligheter att få bolån utan fast anställning, framför allt på dessa två sätt:

1. Se över din ekonomiska situation

Huruvida du får ett bolån eller inte beror helt och hållet på långivarens bedömning av din kreditvärdighet. Om du inte har någon fast anställning bör du försöka ligga steget före långivaren på andra punkter. Genom att granska din ekonomi kan du förbereda dig på förhandling av bolån. Dessa saker kan väga upp avsaknaden av en fast anställning:

  1. Att du äger fastigheter eller har andra värdefulla ägodelar. Har du flera saker i ditt ägande som kan användas som säkerhet för ett bolån är det självklart en trygghet för långivaren. Bilar och andra fastigheter kan komplettera den bostad du planerar att köpa som säkerhet.
  2. Att du inte genomgått många kreditupplysningar. Har du flera kreditupplysningar i ditt namn indikerar det att du tar mycket lån. Långivare ser negativt på detta, se därför till att inte ta onödiga kreditupplysningar. Vet du med dig att du redan har flera kreditupplysningar så försvinner de efter 12 månader. Det kan därför vara en god idé att vänta ut dessa.
  3. Att du inte har några skulder och lån. Har du flera aktuella skulder och tagna lån minskar dina chanser att få bolån. Se därför till att reda upp dina lån och skulder innan du ansöker om ett bolån, särskilt om du inte har en fast anställning.

För att ta del av den information som långivaren kommer se när du ansöker om bolån kan du ta en kreditupplysning på dig själv.

2. Ansök om bolån hos en nischbank

Ett annat alternativ för dig som inte har en fast anställning är att ansöka om bolån från en nischbank. Dessa långivare arbetar oftast för att personer som annars får nej ska beviljas lån. Genom att göra en jämförelse av långivare som erbjuder bolån utan fast anställning kan du hitta ett alternativ som passar dig.

Jämför banker som erbjuder bolån utan fast anställning

Se över dina framtida inkomster innan du ansöker

Även om långivarna bryr sig allt mindre om din anställningsform är det fortfarande viktigt att du har tillräckligt höga inkomster för att kunna betala amortering och ränta för ditt bolån. Långivare tittar på din framtida återbetalningsförmåga och det är alltså denna du måste kunna styrka.

Öka dina chanser att få bolån utan fast anställning genom att:

  • Sammanställ information om anställning och tidigare inkomster. Om du har en anställning i projektform eller frilansar måste du kunna redovisa dina inkomster själv. Du kan även behöva styrka din arbetstid och vilken säkerhet du har i din inkomst. Det här kan vara svårt, men utlåtanden från arbetsgivare eller inkomster under föregående år kan vara bra material att ta med sig till en förhandling.
  • Se över din framtida ekonomi. Med hänsyn till de punkter som berördes ovan kan du sammanställa en budget för kommande år. Den bör även innefatta hur mycket du tror att du kommer att tjäna, hur mycket du har i fasta kostnader o.s.v. Se till att din plan är trovärdig, att påstå att du kommer tjäna mer än vad som är rimligt drabbar bara dig själv.

Att låna utan fast anställning innebär större ansvar

Även om en långivare beviljar dig ett lån utan fast anställning måste du själv vara övertygad om att du klarar av att betala det. Att leva på osäkra inkomster kan vara krävande. Det blir inte lättare av att ha en stor avbetalning varje månad. Ha därför i åtanke när du följer den här guiden att det är minst lika mycket för din skull som för att se trovärdig ut för långivaren.

Tänk på! Det är lika mycket för din egen skull som du bör klargöra dessa punkter

När du fått lånevillkoren presenterade för dig bör du ta en betänketid om du faktiskt kommer klara av kostnaderna för bolånet. En riskbedömning av dina inkomster är av största vikt vid en lösare form av anställning.