Bolån med borgensman

Att ta ett bolån med borgensman innebär att långivaren får en extra säkerhet utöver den säkerhet som bostaden i sig innebär. En borgensman går i god för att betala din skuld till långivaren om inte du gör det. Borgensmannen kan därefter kräva skulden från den ursprungliga låntagaren och långivaren slipper därmed processen med indrivning.

Det finns två typer av borgensmän

Att gå i borgen för någon är ett generellt begrepp för en mer komplicerad juridisk företeelse. Generellt finns två olika typer av borgen som skiljer sig stort i det risktagandet som borgensmannen gör.

  • Enkel borgen. En enkel borgen innebär att borgensmannen får betala skulden om inte låntagaren gör det. Långivaren måste alltså först tvinga låntagaren på betalning, funkar inte detta kan de vända sig till borgensmannen. Borgensmannen får sedan rikta krav på ersättning från låntagaren.
  • Proprieborgen. För en skuld med proprieborgen svarar borgensmannen för skulden som sin egen. Det här innebär att långivaren kan gå direkt till borgensmannen och kräva betalningen. Det här kan inträffa om borgensmannen exempelvis är mer likvid. Om borgensmannen betalar skulden kan denne som vanligt rikta återbetalningskrav mot låntagaren. Proprieborgen är trots detta ett betydligt mer riskfyllt borgensåtagande.

Vilken typ av borgen som ingås beror främst på hur mycket borgensmannen litar på dig. Långivare ser självklart helst att en proprieborgen ingås, då minimerar de risken för att förlora de pengar de lånar ut.

Bolån med borgensman tas genom 3 enkla steg

Om du vill teckna ett bolån men inte har kreditvärdigheten för det kan alltså en borgensman vara ett bra alternativ. Eftersom att denna ställer sig som säkerhet för skulden är det vanligtvis någon som litar på dig. Processen från att hitta en borgensman till att få denna registrerad kan beskrivas så här:

  1. Hitta en borgensman. Ett borgensåtagande innebär en risk. När du letar efter en borgensman är det därför troligt att din familj eller dina närmaste vänner är de som kan tänka sig ställa upp.
  2. Hitta en långivare som ger lånet. Alla långivare accepterar inte borgensåtaganden därför är det viktigt att du väljer rätt långivare för dig.
  3. Teckna avtalet med borgensmannen. Efter att lånet accepteras saknas bara att du undertecknar lånet och att borgensmannen skriver på sitt borgensåtagande. Efter att avtalet är upprättat är allt klart.

Förutsatt att alla betalningar sker på rätt sätt och inom tiden som angivits behöver du inte ha någon kontakt med borgensmannen. Borgensmannen blir bara berörd om du inte sköter dina betalningar, förutsatt att denne ingick enkel borgen.

Välj en långivare som accepterar borgensman

Långivare behöver inte acceptera att någon går i borgen för ditt bolån. Om den som går i borgen för lånet exempelvis har en sämre ekonomisk situation än dig kanske det inte finns någon egentlig nytta med att ha en borgensman till ditt bolån.

En långivare kan ibland rekommendera att du ansöker om lån med en medlåntagare. En medlåntagare har precis samma åtaganden som en låntagare vilket kan sägas vara jämförbart närmast med proprieborgen. När du jämför långivare gäller det även att du kollar villkoren i övrigt, ränta och villkor kan skilja mycket mellan långivarna.

Hitta och jämför långivare som accepterar borgensman

Var aktsam när du går i borgen för någon annan

Om du ska gå i borgen för någons bolån måste du vara mycket försiktig. Ett borgensåtagande kan bli en mycket dyr affär om låntagaren inte är att lita på. Även fast du har rätt att kräva in pengarna från låntagaren kan det bli en långdragen process. Ofta går man i borgen för familj eller nära vänner. Att kräva in pengar via Kronofogden kan därför bli väldigt känsloladdat och tufft. Säkerställ därför alltid att du går i borgen på dina villkor och till någon som du verkligen litar på.

Tänk på! De flesta går i borgen för nära vänner och familj vilket kan göra indrivningen av en skuld väldigt känsloladdad och svår.

Även om det är en nära vän behöver du göra en objektiv bedömning av dennes återbetalningsmöjlighet och karaktär. Att ställa dig som medlåntagare kan vara ett bättre alternativ, men kontakta helst den berörda långivaren och se vilka alternativ de kan se.