Bolån med betalningsanmärkning

Det är ett vanligt missförstånd att personer med betalningsanmärkning inte skulle kunna beviljas ett bolån. Det finns dock möjlighet att ta bolån trots att du har en betalningsanmärkning. Flera långivare har specialiserat sig på att erbjuda bolån till personer som har svårt att beviljas bolån. För att du ska öka dina möjligheter till att få bolån med betalningsanmärkningar krävs ofta att du själv ser över din kreditvärdighet.

Mindre långivare kan ha mer överseende

Idag finns det flera så kallade ”nischbanker” som fångar upp de låntagare som de större bankerna nekar bolån. Sådana långivare gör vanligtvis en mer personlig analys av dina ekonomiska situation. Därför kan hög inkomst eller andra ekonomiska styrkor väga upp en betalningsanmärkning. En sådan bank är ditt främsta alternativ när det gäller att ta ett bolån med betalningsanmärkningar.

Tips! Nischbanker gör ofta en mer personlig analys än storbankerna, vilket kan öka chansen att få ett bolån beviljat.

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att du inte ska acceptera en oskäligt hög ränta enbart för att du har en betalningsanmärkning. Din ränta kan komma att bli någon procent högre men att ha dig som kund innebär fortfarande intäkter för långivaren. Genom att jämföra alternativ från flera långivare som erbjuder lån med betalningsanmärkningar kan du ställa dessa erbjudanden mot varandra och på så sätt pressa ner räntan.

Jämför och hitta bolån med betalningsanmärkning

Ha koll på din ekonomiska situation

Anledningen till att många tror att det inte går att få ett bolån med betalningsanmärkningar är att långivare oftast ser detta som något negativt. Detta då det indikerar att du inte betalat dina tidigare skulder i tid. En betalningsanmärkning behöver dock inte innebära att du har en dålig ekonomisk situation.

Genom att ansöka om en kreditupplysning på dig själv kan du få insyn i de faktorer som långivaren själv kommer att titta på. På så sätt kan du förbereda dig inför en förhandling om bolån och vara beredd på att uppvisa dina ekonomiska styrkor och samtidigt förklara dina svagheter, exempelvis en betalningsanmärkning.

Det långivare tittar på är:

  1. Inkomst. Din inkomst och vad den baseras på (månadslön/timarvode) är av största vikt för långivare. Har du en hög inkomst och en i övrigt stabil ekonomisk situation är dina chanser att få bolån mycket höga. En låg inkomst betyder däremot inte att du inte kan få ett bolån, men du kan behöva lägga ett större fokus på kommande punkter.
  2. Fastigheter och ägande. Har du redan en bostad eller i övrigt mycket som kan tas som säkerhet för ett lån ökar det dina chanser ytterligare. Långivare tar ofta den bostad du köper i säkerhet, men du kan öka dina chanser till lån om du har flera potentiella säkerheter.
  3. Kreditupplysningar. Flera kreditupplysningar i ditt namn indikerar att du lånar eller handlar på kredit ofta. Långivare ser ofta detta som ett osunt konsumtionsbeteende. Därför kan det vara en bra idé att inte låna eller få kreditupplysningar tagna på 12 månader innan du ansöker om bolån. Kreditupplysningar preskriberas nämligen efter 12 månader.
  4. Skulder och lån. Har du flera aktuella skulder och tagna lån minskar din återbetalningsmöjlighet för banken. Se därför till att lösa så många av de lån du har innan du ansöker om ett bolån, det kan vara en stor hjälp i dina förhandlingar.

Dessa punkter indikerar vad du har för kreditvärdighet. Om du kan styrka dessa punkter har du en bra utgångspunkt för förhandlingar. Bara det faktum att du visar ett uppriktigt intresse för din privatekonomi och tar ansvar för tidigare skulder kan väga tungt.

Ta hjälp av borgensman eller medlåntagare

Om du har betalningsanmärkningar till följd av slarv och vill ha den bästa möjliga räntan är en borgensman ett mycket bra komplement. En borgensman är en person som går i borgen för ditt bolån, det vill säga att personen betalar om du inte gör det. Genom att ansöka om lån med borgensman så får banken en extra säkerhet.

Tänk på! En borgensman inte på något sätt är ett krav, men kan vara ett bra förhandlingsverktyg för att få lägre ränta om du har betalningsanmärkningar.

Det kan vara svårt att hitta en borgensman då det innebär en stor risk, men har du en bra ekonomisk situation kan någon närstående vara villig att ställa upp.