Belåningsgrad

Belåningsgrad är ett begrepp som syftar på hur stort bolån du har i förhållande till marknadsvärdet på din bostad. Du räknar enkelt ut hur hög belåningsgrad du har genom att dividera ditt totala bolån med din bostads värdering. Den belåningsgrad du har påverkar även hur mycket du behöver amortera på ditt bolån.

Beräkna belåningsgraden innan du tar bolån

Att hålla reda på vilken belåningsgrad ditt bolån kommer att ha är ett måste innan du ansöker om ett bolån. Belåningsgraden kan nämligen avgöra om du beviljas bolån eller inte och den påverkar även dina framtida utgifter för boendet. Det är också bra att hålla reda på belåningsgraden medan du betalar av ett befintligt bolån då den avgör hur mycket du måste amortera.

Exempel: Du köper en bostad som värderas till 1 000 000 kr. För att finansiera ditt köp tar du ett bolån på 600 000 kr och betalar 400 000 kr ur egen ficka. För att räkna ut belåningsgraden tar du alltså ditt totala bolån (600 000 kr) och dividerar med bostadens värdering (1 000 000 kr). 600 000/1 000 000 = 0,6. Belåningsgraden i det här exemplet är alltså 60 %.

Din belåningsgrad avgör amorteringen

Sedan hösten 2010 får svenska banker inte bevilja bolån med en högre belåningsgrad än 85 %. Denna regel kallas för bolånetaket. Detta innebär att du som låntagare själv måste stå för 15 % av köpesumman. Det finns också ett amorteringskrav som gäller bolån med en högre belåningsgrad än 50 %.

Tips! Om din belåningsgrad är mindre än 50 % behöver du inte amortera något.

För dig som betalar av på ett befintligt bolån är det också bra att veta vilken belåningsgrad du har. Bostadsmarknaden är i ständig förändring och din bostads värdering kan både höjas och sänkas. Har du en väldigt hög grad med rörlig ränta påverkas du mer av en värdeminskning än om graden är låg. Finner du att din belåningsgrad är väldigt hög kan det vara en bra idé att se över dina möjligheter till amortering.