Amortering

En amortering är en avbetalning av ett lån. Den kan antingen betalas genom en delsumma i månaden eller som en avbetalning av hela lånebeloppet. Att amortera på ett lån är ingen kostnad utan snarare ett sparande. Vissa lån har amorteringskrav medan andra är amorteringsfria tills att du betalar tillbaka hela lånet.

Det går att amortera på alla lån

Amortering förekommer hos nästan alla typer av lån. Man kan amortera små lån, stora lån men även bolån vilket omfattas av lite speciella regler. Amortering betyder egentligen bara avbetalning av en skuld, därför amorterar nog många utan att kalla det just detta. Du amorterar alltså när du betalar av en del av ett lån, men även när du betalar av hela skulden.

Bolån har särskilda krav gällande amortering

Bolån har numera amorteringskrav, det vill säga att man löpande måste betala av en del av lånet. Hur mycket man måste betala beror på hur belånad din bostad är, det vill säga hur stort ditt lån är i förhållande till bostadens värde.

  • 70% eller mer. Lånar du 70% eller mer av bostadens värde amorterar du 2% av lånet varje år.
  • Mindre än 70%. Lånar du mindre än 70% av bostadens värde amorterar du 1% av lånet varje år.
  • 50% eller mindre. Har du lånat 50% eller mindre omfattas inte ditt lån av amorteringskravet.

Dessa krav fungerar som ett minimikrav för bankerna. Det innebär att en bank kan välja att kräva mer amortering, men inte mindre.

Exempel: Om Kalle lånar 700 000 kr till en bostad värd en miljon måste han amortera 2% det vill säga 14 000 kr per år. Det innebär för Kalle en månadskostnad på cirka 1167 kr. När Kalle har betalat av så att hans lån omfattar mindre än 70% behöver han bara betala hälften vilket ger en månadskostnad på cirka 583 kr. När Kalle har betalat av halva lånet behöver han inte amortera om han inte vill.

Undantag från dessa krav kan göras om du tog ditt bolån innan den 1:a juni. Även nyproducerade bostäder som är belånade till mindre än 70% är amorteringsfria i fem år. Undantag från detta amorteringskrav kan även göras vid särskilda skäl. Det kan exempelvis vara om du blir arbetslös, sjuk eller är med om ett dödsfall inom familjen.

Amortering ska inte ses som en kostnad

Amortering är till skillnad från ränta inte en kostnad. Det här beror på att en amortering är en återbetalning av en skuld. Genom att amortera betalar du alltså av det du lånat, vilket gör att dina skulder minskar. Amorteringskravet är därför ingen direkt förlust för dig, men en utgift man måste räkna med särskilt för bolån. Även om man inte har ett amorteringskrav är det ofta en mycket god idé att ha en amorteringsplan.